Special Education

การจัดการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการและการเรียนรวม

<p align="center">การจัดการศึกษาพิเศษ</p> <p align="center">                </p> การจัดการศึกษารูปแบบเฉพาะความพิการ  <p>โรงเรียนเฉพาะความพิการ</p><p>1.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี </p>

       นอกจากการสอนภาษามือซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องจัดแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแล้วยังได้มีการจัดกิจกรรมเสริม ที่สำคัญ คือ การฝึกพูด ซึ่งมีหลักการในการปฏิบัติคือ การบริหารรูปปากหน้ากระจก การฝึกหายใจ การฝึกฟังเสียง (ตีกลอง) การฝึกออกเสียงกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ช่วยเด็กในการฝึกพูดและฟัง นอกจากคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีเครื่องช่วยฟังที่เด็กจำเป็นต้องมีอีกด้วย โดยจะขึ้นอยู่กับอาการของเด็กและกำลังทรัพย์ของทางครอบครัวของเด็กเอง แต่ก็มีบางส่วนที่ได้จากการบริจาค และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ กีฬาเต้นลีลาส ของนักเรียนซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทั้งหมด

2.โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 

      

      เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา นอกจากการเรียนการสอนตามปกติแล้ว ทางโรงเรียนยังฝึกการใช้ชีวิตประจำวันแก่เด็กอีกด้วย เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนประจำ ทางโรงเรียนจึงให้เด็กดูแลตนเอง ซึ่งได้รับการช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้เด็กสามรถช่วยตนเองได้ และยังมีการส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆของเด็กอีกด้วย

<p>ศูนย์การศึกษาพิเศษ</p>

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี  และ   ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   

 

หน้าที่หลักของศูนย์ คือ

        - ให้บริการทั้งภายในและภายนอกศูนย์

         - ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการโดยใช้ชุมชน (C.B.R.)

         - ฝึกอบรมบุคลากร

         - กระตุ้นพัฒนาการเด็กเพื่อส่งต่อ

         - เป็นศูนย์วิชาการการศึกษาพิเศษ

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    จัดการเรียนร่วมระหว่างเด็กปกติและเดพิเศษในทุกชั้นเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นปกติและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเด็กปกติ แต่ การประเมินและวัดผลจะมีต่างหากขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กเอง เด็กพิเศษบางคนจะมีอาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษมาดูแลภายในห้องเรียนด้วยซึ่งทางโรงเรียนได้จัดสรรให้เรียนในห้องที่เกณฑ์ของเด็กปกติอยู่ในระดับกลางถึงอ่อน และทางโรงเรียนก็มีครูที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษไว้ดูแล และประเมินผลด้วย

                       

            
        
        
        
        
        
        

</font></font>         </font></font>         </font></font></strong></a></strong>         </font></font></strong></font></font></strong></font></font></strong></font></strong>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-e08

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 2766, เขียน: 22 Aug 2005 @ 09:51 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

อ.วิรัตน์ชัย
IP: xxx.86.221.147
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมชื่อ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

น่าสนใจครับ

Hanako
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
ทำได้แค่นี้ล่ะน๊า  โอ้ละหนอ นางเอย
HANAKO
IP: xxx.170.226.19
เขียนเมื่อ 

แก้ไขแล้วนะค๊า