เรียนผู้เข้าร่วม UKM 3/48 ทุกท่าน


แล้วพบกัน 1 – 4 ก.ย.48 ที่ ม.ขอนแก่น ครับ ขอบคุณครับ

         ผมขอรายงานเรื่องการจัดเตรียมผู้เข้าร่วม UKM 3/48 ในส่วนของ ม.นเรศวร มีดังต่อไปนี้ครับ

ประชุมธุรการ UKM Network
         1. ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
         2. รศ.มาลินี ธนารุณ 
         3. รศ.เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย
         4. นส.เจนจิต รังคะอุไร

ต่อเนื่องเรื่องวิจัย (เน้น East – West Corridor) 
         1. ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 
         2. ผศ.วิรัตน์ นิยมธรรม 

ต่อเนื่องเรื่อง IT (เน้น blog)

         1. นส.รัตน์ทวี อ่อนดีกุล

บริหารการคลังและพัสดุ (เน้น GFMIS)
         1. นางดุษฎี ภาชนะพรรณ์ 
         2. นางสาวศิริพร ถาวโรภาส 
         3. นางชลอ ฉ่ำไกร 
         4. นางปทุมพร อโหสิ 
         5. นางสาวน้ำฝน พยอมชื่น 
         6. นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์ 
         7. นางสาวสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์ 
         8. นางรุ้งทอง ไวทยกุล

บริหารบุคลากร
         1. นางสนิท ป้อมบรรพต
         2. นางสาวอังคณา อังกสิทธิ์

         แล้วพบกัน 1 – 4 ก.ย. 48 ที่ ม.ขอนแก่น ครับ ขอบคุณครับ


         วิบูลย์ วัฒนาธร

คำสำคัญ (Tags): #ukm#ewec#gfmis
หมายเลขบันทึก: 2775เขียนเมื่อ 22 สิงหาคม 2005 10:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 13:56 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
โปรดสังเกตนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อเล็กน้อยเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 48
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี