ไม่รู้จะเริ่มสอนศีลธรรมเด็กอย่างไร   มีตัวอย่างให้นำไปใช้ใน Http ://www.palungjit.com  นำไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับ