โครงการบุคลากรสุขภาพดี สหเวชฯ เข้มแข็ง


          วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2552 เป็นวันจัด "กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร"  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้  โครงการบุคลากรสุขภาพดี สหเวชฯ เข้มแข็ง ของคณะสหเวชศาสตร์

          โชคดีที่คณะสหเวชศาสตร์มีสาขาวิชาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครบแทบทุกสาขาอยู่แล้ว  จึงสามารถผลัดกันให้บริการ ผลัดกันรับบริการ  เรามี 4 ภาควิชา  1 สำนักงาน  ดังนั้นทุกหน่วยงานย่อย จึงจัดโปรแกรมให้บริการ ดังนี้

          ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  ให้บริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 - 10.00 น. ณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเทคนิคการแพทย์ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะสหเวชศาสตร์   รายการตรวจมีดังนี้

 1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 2. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Glucose)
 3. ตรวจหาระดับกรดยูริค (Uric acid)
 4. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride และ HDL-C)
 5. ตรวจการทำงานของตับ ( AST, ALT และ ALP)
 6. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine และ BUN)

          การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการเจาะเลือดตรวจสุขภาพ

 1. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 12 ชั่วโมง (ยกเว้น น้ำเปล่า)
 2. งดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1-2 วัน
 3. พักผ่อนให้เพียงพอ

          กำหนดการให้บริการ คือ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 - 10.30 น. ให้บริการเจาะเลือด อาจารย์ทุกภาควิชา TA และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ และ แม่บ้าน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. รายงานผลการตรวจเลือด

          ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  วัดความดันโลหิต ชีพจร ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด   วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2552  เวลา 9.00- 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก : AHS 3211

วันที่ 20 กรกฎาคม 2552  เวลา 9.00-12.00 น. มี อ.พจน์ พงศ์เผ่าพัฒนกุล และ อ.เตือนจิตร น่วมจิตร ให้บริการ
วันที่ 20 กรกฎาคม 2552  เวลา 13.00-16.00 น. มี อ.สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์ และ อ.ฐิฒิภรณ์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ให้บริการ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2552  เวลา 9.00-12.00 น. มี อ.แพรวพรรณ สุวรรณกิจ และ อ.วัชรา แก้วมหานิล
ให้บริการ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2552  เวลา 13.00-16.00 น. มี อ.พจน์ พงศ์เผ่าพัฒนกุล และ อ.เตือนจิตร น่วมจิตร ให้บริการ

          ภาควิชารังสีเทคนิค  ให้บริการตรวจความหนาแน่นของกระดูกและแจ้งผลการตรวจ  วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2552   ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.   ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชารังสีเทคนิค : AHS 2310

          ภาควิชากายภาพบำบัด  ให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ การวัดขนาดและสัดส่วนของร่างกาย  การวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว และการวัดปริมาตรความจุปอด  วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2552  ตั้งแต่เวลา 9.00 -14.45.00 น.  และ 14.45 – 16.00 น. แปลผลการทดสอบ  ณ ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพกายภาพบำบัด ชั้น 1 อาคารบริหาร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2552  เวลา 9.00-16.00 น. มีผู้ให้บริการ คือ

 1. อาจารย์ ดร.อรอุมา บุณยารมย์
 2. อาจารย์กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
 3. อาจารย์จุฑาลักษณ์ กองสุข
 4. อาจารย์เสาวลักษณ์ ดอกนาค
 5. อาจารย์มัทนา อังศุไพศาล
 6. นางสาวธารารัตน์ กิตติตระการ
 7. นิสิต 10 คน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2552  เวลา 9.00-16.00 น. มีผู้ให้บริการ คือ

 1. อาจารย์โอปอร์ วีรพันธุ์
 2. อาจารย์วีระพงษ์ ชิดนอก
 3. อาจารย์ปิยธิดา นาคสกุล
 4. อาจารย์ ดร.เสวานีย์ เหลืองอร่าม
 5. อาจารย์สุวลี  นามวงษา
 6. อาจารย์ทวีวัฒน์ เวียงคำ
 7. นิสิต 10 คน

          สำนักงานเลขานุการคณะฯ  ให้บริการส่งเสริมสุขภาพโดยการจัดกิจกรรมแรลลี่ 2 ล้อ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เวลา 16.00 -17.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารบริหารและบริการคณะสหเวชศาสตร์

รายละเอียดกำหนดการ มีดังนี้
15.50 – 16.00 น.  ทีมแข่งขันลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าอาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์
                           (ทีมแข่งขันประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 3 คน)
16.00  - 16.05 น.  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ กล่าวรายงาน
16.05 – 16.10 น.  คณบดีกล่าวเปิดกิจกรรมแรลลี่ 2 ล้อ เพื่อสุขภาพ
16.10 – 16.15 น.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมบริหารร่างกาย และรับฟังกติกา ก่อนการแข่งขัน 
16.15. - 16.30 น.  รอบที่ 1  ทีมแข่งขันแต่ละทีมส่งสมาชิก 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมค้นหา RC 
                           ที่อยู่ข้างทาง ด้วยการปั่นจักรยานไปที่ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
                           ภายในเวลาที่กำหนด
16.30 – 16.35 น.  รอบที่ 2  ทีมแข่งขันแต่ละทีมส่งสมาชิก 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมค้นหาคำตอบ
                           ที่อยู่ข้างทางด้วยการปั่นจักรยานบริเวณหน้าอาคารบริหารและบริการโดยรอบ
                           ภายในเวลาที่กำหนด
16.35 – 16.40 น.  รอบที่ 3  ทีมแข่งขันแต่ละทีมส่งสมาชิก 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียงตัวอักษร
                           ที่อยู่ข้างทางด้วยการปั่นจักรยานบริเวณหน้าอาคารบริหารและบริการโดยรอบ
                           ภายในเวลาที่กำหนด
16.40 – 16.55 น.  สรุปผลการแข่งขัน และมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศ
16.55 – 17.00 น.  ถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน


 

หมายเลขบันทึก: 277933เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2009 23:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี