การทำให้แผนไม่นิ่ง ยากยิ่งกว่าทำแผน


การวางแผนกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสู่มิติใหม่ขององค์กร

Issue 6: Strategic planning and balanced scorecard
     แม้หน่วยงานราชการ มิใช่องค์กรที่แสวงหากำไร แต่ปฏิเสธมิได้ที่จะต้องมีการแข่งขัน ซึ่งหากการแข่งขัน มุ่งเส้นชัย ย่อมต้องอาศัยเทคนิควิธีการที่เป็นเลิศ ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานสู่มิติใหม่ขององค์กร
     การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคตและคิดเชิงการแข่งขัน ที่ต้องการระบบการทำงานที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง ในการทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องการระบบการทำงานที่คล่องตัว ต้องการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงในการนำสู่เป้าหมายในอนาคต สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อความอยู่รอด (survive) และความก้าวหน้า (growth) ขององค์การในอนาคต ซึ่งจะช่วยสร้างความเป็นผู้นำ (leadership) หรือในการสร้างภาพลักษณ์ (image) ที่แสดงถึงจุดเด่นขององค์การ ในการวางแผนกลยุทธ์นั้น จะมีการกำหนดเป้าหมายรวมขององค์การ สำหรับการดำเนินในอนาคต ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ มีการคิดในเชิงรุก มุ่งเอาดี เอาเด่น เอาก้าวหน้า ก้าวไกล มุ่งเอาชนะ เอาความยิ่งใหญ่ เน้นคุณภาพ เอาความเป็นเลิศ โดยใช้ SWOT analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง และกลวิธี SWOT matrices ในการสร้างทางเลือกกลยุทธ์ (alternatives) ทั้งนี้ ได้มีการนำ Balanced scorecard มาช่วยในการถ่ายทอดและสร้างความชัดเจนของวิสัยทัศน์ (vision) และกลยุทธ์ (strategy) สื่อสารและเชื่อมโยงวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดทางกลยุทธ์ วางแผน กำหนดเป้าหมายและวางแนวนวัตกรรมทางกลยุทธ์ และส่งเสริมระบบข้อมูลย้อนกลับและการเรียนรู้ ทำให้ได้กลยุทธ์ทางเลือกที่คิดเชิงเหตุผล รอบด้าน และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
     แม้ว่าการทำแผนกลยุทธ์จะมีความยุ่งยาก ต้องอาศัยทักษะ ความเข้าใจ ความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับในองค์กร โดยการนำของผู้นำองค์กรที่มีความมุ่งมั่น แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่า คือ การนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง มีการติดตามอย่างต่อเนื่อง สู่เป้าหมายขององค์กรในที่สุด

หมายเลขบันทึก: 277834เขียนเมื่อ 18 กรกฎาคม 2009 16:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 08:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)
เกศรา แสนศิริทวีสุข

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ topic นี้เพราะคนเรามักลอยไปตามกระแส ทำอะไรเป็นคลื่นชัดหาดทรายภาพที่เขียนไว้จึงถูกลบ

ใช่ครับ แค่เพียงความตั้งใจ คงไม่พอ ต้องเสริมพลังกันอย่างต่อเนื่อง จึงจะทำให้งานสำเร็จ

  • สวัสดีค่ะ คนยโส
  • เห็นด้วยค่ะว่าการนำแผนไปใช้ยากกว่าการทำแผน
  • ด้วยปัจจัยหลายประการที่เป็นตัวแปรที่ยากจะสำเร็จ
  • สิ่งสำคัญที่สุดแป๋มว่าการบริหารจัดการคนในองค์กร
  • ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นความท้าทาย
  • ของผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กรนั้นๆอันจะนำไปสู่..
  • ความสำเร็จขององค์กรแน่นอนค่ะ...

ของคุณมากครับ ครูแป๋มข้อเสนอครูแป๋ม เต็มไปด้วยประเด็นน่าคิดต่อทั้งนั้นครับ หัวไม่กระดิก หางไม่ส่ายก็จริงอยู่ครับ แต่อีกด้านหนึ่ง ผมก็ยังมองว่า หากหางช่วยกันส่ายแรงๆ หัวต้องรู้สึกแน่ๆ ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท