คลิกดูที่ภาพจะเห็นของจริงส่วนนี้เป็น Line ที่ใช้กับ BG ด้านบนนะคะ