ช่วยลูกจ้างชั่วคราวด้วย

เจ้าหน้าที่ก็มีหัวใจ

สิ้นเดือน พฤษภาคม 2549 เจ้าหน้าที่ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเกือบทั้งหมด ขอมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะหมดสัญญาจ้างตามที่ได้เซ็นสัญญา ตั้งแต่ 1 มิ.ย.48-31พ.ค.49 แต่ข้อมูล และกระแสข่าว จากผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับ
1.จะมีการตัด โอ.ที.ออก จากที่คนละ 5 วันจ-ศ.และ 1วัน เสาร์ หรืออาทิตย์
2.การขยายสัญญาจ้าง ให้เลื่อน ไปหมดสัญญา ในวันที่ 30 ก.ย.49 เพื่อให้สอดคล้องกับ ปีงบประมาณของรัฐบาล
3.วันลา ป่วย ลาพักร้อน ลากิจ จะให้ดำเนินการเพิ่มให้อย่างไร ให้สอดคล้อง กับระยะเวลา 4 เดือน ที่ขยายระยะเวลาจ้างนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาความเห็น (0)