การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องไม่ยาก เป็นเรื่องที่ครูทำอยู่แล้วในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากการพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน  จากสาเหตุที่ครูไม่ทำการวิจัยในชั้นเรียนนั้น  มาจากสาเหตุหลายประการ  เช่น  ขาดความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน  มีเจตคติทที่ไม่ดีเห็นเป็นเรื่องยาก  เข้าใจว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องแปลกแยกจากการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sawaiwithayakarnความเห็น (1)

สอนศรี
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

เห็นว่าเป็นเรื่องไม่ยากหากสนใจ  และต้องการที่จะช่วยเหลือนักเรียน  ทำไม่ยาก  บนหลัก  PAOR