ดีใจจังที่มีโอกาสได้มารับความรู้เรื่องการสร้างBlogเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรม