สวัสดีครับ 

         นายภคพล  (บอย  เมืองลพ) เข้าร่วมการอบรม KM วันที่ 9 เมษายน 2549 จุดประสงค์เพื่อและเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการองค์ความรู้  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวสู่องค์กร  ขอความกรุณาช่วยแนะนำด้วยครับ