แลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษาไทยยุคใหม่

จัดการศึกษาอย่างไรให้เหมาะสม
       ปัจจุบันการศึกษาไทยมีการจัดไว้อย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง  ตามความคิดเห็นของผมเห็นว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบันเป็นการลองผิดลองถูกนะครับ โดยจะเอาแบบอย่างหรือที่เรียกกันว่ารูปแบบการจัดการศึกษาจากประเทศอื่น ๆ ที่เขานำไปใช้แล้วประสบความสำเร็จ และก็คงจะคาดหวังว่าจะเป็นเหมือนกับเขา ก็คงจะรอดูกันไปเรื่อย ๆ นะครับ ผมก็คนหนึ่งที่จะตั้งหน้าตั้งตาดู ว่าจะเป็นอย่างไร อนาคตของเด็กไทยจะเป็นอย่างไร และอนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไร แล้วท่านมีข้อคิดดี ๆ ไหมครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิเชียร ศรีเสนความเห็น (0)