ปัญหาคณิตศาสตร์ในช่วงที่เรียนเนื้อหาก็ดูหมือนว่าพอแก้ปัญหา หรือแสวงหาคำตอบได้ไม่ยากนัก  แต่พอเรียน และสอบผ่านแล้ว ไม่ได้ใช้ ความรู้   ความจำที่มีก็หดหายไป  มีคำถาม ถามว่า ทำอย่างไรเราจะไม่ลืม   ท่านคงเคยมีประสบการณ์ในชีวิตของท่านที่มีเหตุการณ์บางอย่างที่ท่านจำโดยไม่มีวันลืม นั่นหมายความว่า จะต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาที่มาดลใจเราตลอดมา   สำหรับเทคนิคพิชิตคณิตศาสตร์ก็มีหลักหลายประการที่จะทำให้เราจำสาระหรือสูตรทางคณิตศาสตร์ที่จะนำไปสู่การหาคำตอบได้แม้นว่าจะเราได้เรียนรู้ผ่านไปหลายปีแล้วก็ตาม    วันหนึ่งผมนั่งสังเกตล้อรถที่กำลังหมุนไปตามท้องถนน  ทำให้นึกถึงตอนเรียนคณิตว่าความยาวเส้นรองวงหาได้อย่างไร   (ไม่อยากหาสายวัดมาวัดรอบวงล้อ) นึกถึงสูตรจำสับสนกันระหว่าง พายอาร์ยกกำลังสอง  กับ  สองพายอาร์  เทคนิคที่จะนำมาแก้ปัญหาแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกัน  อาจจะนำมาแต่งเป็นเพลง   บทร้อยกรอง  สัมผัสคล้องจองอะไรก็ได้  แต่ที่เคยใช้ได้ผลมาแล้ว คือ  บทเพลง  ดังนี้  (ทำนองเพลงจีน) 

ความยาวเส้นรอบวง  บอกตรง ๆ คือสองพายอาร์ เรามาจำไว้น้องพี่ (ซ้ำ)  พายอาร์ยกกำลังสองโปรดจงตรองกันเถิดน้องพี่ คือพื้นที่ ๆ วงกลม (ซ้ำ)