วันทีี่ 7 พฤษภาคม ผมไปสอนอังกฤษตอนที่พ่อแม่กับพี่น้องผมไปซื้อของและตอนที่ผมกลับบ้านผมก็เจอพ่อแม่พพี่น้อง ตอนบ่ายพ่อแม่ก็ถามผมว่า"จะไปวัดขามั้ย วั้น(พี่)และฟุง(น้อง)ไปมาแล้ว" เหน่นก็ตอบว่า "จะไปไหว้พระเหรอ" แม่ก็ตอบว่า "ไม่ใช่ๆ ((หัวเราะ)) เราไม่ได้จะไปวัดชื่อวัดขา แต่เราจะไป Super Sports ไปใช้เครื่องที่วัดขาว่าลักษณะขาเป็นยังไง" แล้วเราก็หัวเราะ 55 ไปตลอดทาง