วันนี้อบรมเรื่องการสร้างบล็อกkm ของ สพท.สุรินทร์ เขต1 สถานที่อบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพ