เมืองหนองหานเป็นเมืองเก่าในประวัติศาสตร์
มีเรื่องราวเล่าขานกันมายาวนาน
ตำนานเหล่านี้ต้องศึกษา  ค้นคว้า
หลักฐานอ้างอิง  มีมากมาย  อ้างอิงและตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

สนใจเข้ามาร่วมเสวนา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้   กับเรา

ได้ที่นี่    ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน