ชื่อ  นายสุดสาคร  ไชยเพชร
เกิด  วันศุกร์ที่  22  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2506
ที่อยู่  134  หมู่  3  ต.กุดบาก  อ.กุดบาก  จ.สกลนคร  47180
โทรศัพท์  0-4278-4099  มือถือ  0-1592-8162
Email: [email protected]

ที่ทำงาน  โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  47180
โทร. 0-4278-4031 
Email: [email protected]