การอบรมสัมนาทางวิชการ

อบรมสวนสุนันทา
การอบรมในวันนี้ได้รับความรูเรื่องการจัดทำบล็อก  ได้รู้จักการทำงานวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จตุคามประชาสรรค์ความเห็น (0)