รางวัลคุณภาพ

kanitta
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ลูกค้าสำคัญที่สุด
เมื่อสัปดาก่อนได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมนา การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด ของสถาบันเพิ่มผลผลิต รู้สึกตกใจพร้อมกับแปลกใจมากวิทยากรอธิบายให้เราเข้าใจเรื่องลูกค้าคือใครสำคัญอย่างไร และท่านยังกล่าวว่าปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้ามากโดยเฉพาะโรงพยาบาลต่างๆ มีการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและมาหาทางตอบสนองเพื่อให้ลูกค้ามารับบริการมีความพึงพอใจแบบเกินความคาดหมายแต่ที่รู้สึกดีมากที่ท่านพูดว่า  โรงพยาบาลส่วนใหญ่มักจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบไปวันๆหมายถึงเขาเสนอแนะอะไรมาแก้ได้ก็แก้ทันที  แต่ไม่ได้มีการนำปัญหาหรือข้อเสนอแนะนั้นไปใช้ประโยชน์  ท่านบอกว่า จะให้ดีองค์กรต้องทำการวิเคราะห์ลูกค้าของตนเองก่อน  แบ่งลูกค้าให้เป็น  สร้างแบบสอบถามให้เหมาะสมกับองค์กร  ถามแล้วนำข้อเสนอแนะ นั้นมาวางแผลกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมาย และที่ท้าทายคือการนำแผนลง Impemention  และประเมินแผน พร้อมวัดความสำเร็จ  ถึงจะสมบูรณ์  ท่านวิทยากร พูดได้โดนใจมาก ต้องนำมาใช้ในหน่วยงานบ้าง ขอบคุณท่านอาจารย์มากที่ช่วยให้เกิดความคิดที่เยี่ยมยอด  ขอบคุณ ขอบคุณ ๆๆๆๆๆๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TQAรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับความรู้ ความรู้สึกที่ดีความเห็น (0)