รายงานความเคลื่อนไหว สืบเนื่องจากบันทึกของคุณวิชิต จิบกาแฟคนเขียน Blog MSU-KM    ขอสรุปจำนวน และระบุวันเวลาสถานที่ดังนี้

  • วันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
  • สถานที่ท่ามกลางบรรยากาศสบายสบายบริเวณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ขณะนี้จำนวนผู้ที่ประสงค์จะร่วมจิบกาแฟรวม 8 ท่าน คือ
  • สองท่านหลังสุดนี้แจ้งชื่อไว้แล้วอย่างไม่เป็นทางการ 
  • หาก bloger msu ท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นความจำนงและสนใจที่จะเข้าร่วมการจิบกาแฟครั้งนี้ สามารถยื่นความประสงค์ได้เลยนะค่ะ
  • ส่วนขนมประกอบการ"จิบ" ทางผู้เขียนจะเตรียมให้ 1 อย่างค่ะ แต่ท่านใดต้องการนำเสนอขนมชนิดอื่น ก็สามารถเตรียมไปได้ค่ะ ผู้เขียนยินดีอย่างยิ่งค่ะ
  • ขอจบการรายงานความเคลื่อนไหวเพียงแค่นี้ค่ะ  แล้วพบกันใน "จิบกาแฟคนเขียน Blog MSU-KM"