พูดคุย ถกเถียงเพื่อ ความเข้าใจ ๐๒

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พักเบรกเล็กน้อยก่อนจะชกกัน

เริ่มเรื่องต่อไปคือ การเขียนรายงานวิจัย ยอมรับโดยดีว่าฝีมือการเขียนงานยังไม่ได้เร่องได้ราว เลยต้องให้ท่านอาจารย์เอก ซึ่งเป็นพี่ใหญ่(อายุมากกว่าพวกเรา)แต่ตัวเล็กช่วยเขียนงานให้

การเขียนก็ต้องมีเค้าโครงซึ่งได้เคยทำการแบ่งไว้ตั้งแต่หลายคืนก่อนว่า อาจจะมี ๖ บท

บทที่ ๑ เป็นบทนำ จะบอกถึง ความเป็นมาและความสำคัญของงานวิจัย วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมาย และสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ ๒ ได้เรื่องเพราะมีการถกเถียงกันเช่นเคยเนื่องจากบทที่ ๒ กับ ๓ พี่เอกว่าน่าจะรวมกัน แต่ในมุมมองของเบียร์ว่าน่าจะแยกกันโดยให้เหตุผลว่า บทที่ ๒ อยากให้เป็นเรื่องของความรู้ที่เราค้นหามาจากเอกสาร สำหรับส่วนของบริบทก็ให้แยกไปบทที่ ๓ เลย เพราะมาจากการเข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยในชุมชน มากกว่าที่ไปหาตามเอกสาร

ดังนั้น บทที่ ๓ จึงเป็นเรื่องราวของบริบท ทั้งระดับตำบล จะลึกลงไปถึงระดับหมู่บ้าน และแต่ละหมู่บ้านก็จะมีองค์กรการเงินที่แตกต่างกัน (ที่ต้องการแยกบทที่ ๓ เนื่องจากอยากให้เห็นถึงความแตกต่างของหมู่บ้านในตำบล)

ส่วนบทที่ ๓ อาจารย์เอกว่า ผมปิ๊งแว๊บขึ้นมาว่าถ้าเอาทางสังคมเข้ามาจับ ก็จะพบว่าสภาพสังคมมี ๓ แบบคือ ๑)แบบเมือง  ๒)แบบกึ่งเมือง ๓) แบบชนบท แต่ทั้ง ๓ แบบนี้เราต้องไปหาความรู้มาเพิ่มเติมเพื่อเป็นตัวชี้วัดของความเป็นเมือง และชนบท สิ่งที่ต้องค้นความคือ อะไรเป็นสิ่งบอกลักษณะที่เด่นชัดของความเป็นเมือง - ชนบท
ส่วนบทที่ ๔ ที่วาดฝันไว้จะต่อเนื่องจากบทที่ ๓ ว่าเมื่อเราได้บริบท เราก็จะรู้ความต้องการก็จะเอาความต้องการมาหาวิธีการดำเนินการพัฒนา บทที่ ๔ จึงเป็นเรื่องของวิธีการดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์และบริบทที่เป็นอยู่

ต่อมาถึงบทที่ ๕ เมื่อดำเนินการไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร โดยจะตอบตามวัตถุประสงค์(เช่นเดียวกัน)

สุดท้ายคือบทที่ ๖ เป็นการสรุปงานวิจัยที่ได้ดำเนินการมาทั้งหมดและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้นเราก็แยกย้ายไปทำงานที่ได้รับ ไปคิดต่อ และไปทำต่อ

ซักพักอุ๋มเดินเข้ามาพร้อมขนมในมือพร้อมกับ เคี้ยวตุ้ยแล้วก็บอกว่าเราจะไปทำ webก่นนะ อยู่แถวนนี้แหละไม่ไปไหนไกลหลอก แล้วก็ทำตัวอ้วนออกไป ทิ้งให้เรานั่งหน้าคอม ข้างๆกับอาจารย์พี่เอกที่เคารพ....ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)