ประสบการณ์+การลงมือปฏิบัติ+ฝึกฝน+ปรับปรุงแก้ไขอยู่อย่างสม่ำเสมอ ย่อมก่อให้เกิดองค์ความรู้

ความรู้ ไม่มีใครเรียนได้จบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ ไหวดีความเห็น (0)