วันนี้นับเป็นวันดีอีกวันของกรทำวิจัยเพราะทีมวิจัยพากันมาพรั่งพร้อม ขาดแต่น้องดวงซึ่งติดต่อไม่ได้ เรา ๓ คนเลยต้องเริ่มพูดคุยกันเริ่มเวลา ๙.๐๐ น. จากที่นัดไว้ตอน ๘.๓๐ น. จะคุยกันเรื่องการเขียนงานวิจัย

เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวงานวิจัยโดยเบียร์ได้นำเสนอ ฝันที่วาดมาตั้งแต่เมื่อคืน  วงกลางคือชื่อเรื่องของงานวิจัยแล้วก็มีเส้นสายรายล้อมอยู่รอบๆ นั่นคือส่วนที่เกี่ยวข้อง

เริ่มจากในงานวิจัยมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง  ทั้งหน่วยงานให้ทุน หน่วยประสานกลาง หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินการ

สาเหตุที่ต้องกล่าวถึง หน่วยงานอันแรก หน่วยงานให้ทุนเพื่อที่เราจะได้เขียนให้ได้ตามกรอบที่ทางหน่วยงานต้องการ  หน่วยงานที่ ๒ เพ่อตอบสิ่งที่หน่วยงานประสานงานกลางเสนอแนะมา นับเป็นประโยชน์ต่อโครงการ ส่วนที่ ๓ หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อ............... และสุดท้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินการ)เพราะในวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ ได้เขียนว่าจะต้องบอก ทักษะ ความรู้ ฯลฯ ที่หน่วยงานสนับสนุนท้องถิ่นนั้นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง

ต่อมาเล่าเรื่องของการที่ตอนแรกชาวบ้านอยากทำโปรแกรม แต่เมื่อพูดคุยกันมากเข้าก็พบว่าทาง กศน. เคยทำโปรแกรมให้แล้ว แต่ก็หาคนไปอบรมไม่ได้ อีกทั้งกองทุนบางแห่งก็ไม่มีคอมพิวเตอร์ สรุปได้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่โปรแกรมหรือคอม แต่อยู่ที่คน

แล้วก็มาถึงเรื่องของการติดตามโครงสร้างหน้าที่ เพราะอุ๋มจะทำ web หรือ program จำเป็นต้องมีข้อมูลก่อน และได้คุยเลยมาถึงเรื่องของคณะกรรมการไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตัวเอง เลยเกิดปัญหา (มองอีกมุมหนึ่งว่ากองทุนหมู่บ้านเป็นกองทุนที่รัฐเข้ามาส่งเสริม สนับสนุน เลยทำให้เกิดกรอบครอบในเรื่องของโครงสร้างการบริหาร จะออกนอกกรอบก็ยาก) ส่วนใหญ่ในตำบลคนทำงานจริงๆจังๆจะมีเพียง ๒ ๕ คนต่อกองทุนทำแบบช่วยเหลือกัน