วันนี้มาอบรมการสร้าง บล็อก และจะนำไปสร้างบล็อกความรู้ด้านคอมพิวเตอร์