In sight จากหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง(นบก) รุ่นที่ 41

คุณมีคนฝาก.. ก็ขออย่าทำให้คนฝากขายหน้า.. โปรดทำให้คนฝากคุณมาภาคภูมิใจว่าฝากคนไม่ผิด...

สวัสดีค่ะ

   ห่างหายจากการเขียนบันทึกไปช่วงหนึ่ง  เพื่อไปลับอาวุธทางปัญญาจากการเข้ารับการอบรม นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง(นบก) ซึ่งจัดโดยสถาบันเกษตราธิการ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่  41  จัดระหว่างวันที่  1 มิถุนายน - 4  กรกฎาคม 2552  กลับมาสดๆร้อนๆ ไฟที่ถูกจุดประกายยังร้อนอยู่  เลยขอบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการอบรมดังกล่าวมาเล่าสู่ฟัง  และได้เปิดบันทึกใหม่เกี่ยวกับเนื้อหา ดีๆ ที่มีในหลักสูตรนี้ เพื่อถ่ายทอดต่อ  ท่านใดสนใจเปิดอ่านได้นะคะ  ลิงค์ที่นี ชื่อบันทึก "มองเข้าไปในหลักสูตร นบก 41"

     เริ่มจากปีที่ผ่านมาสถาบันเกษตราธิการได้ปรับหลักสูตรการอบรม นบก.ใหม่โดยใช้ความร่วมมือทางวิชาการด้านการฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน) พูดง่ายๆคือจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรฯเป็นผู้จัดอบรมให้  แบ่งส่วนการอบรมออกเป็น 4 ส่วน คือ

  1. พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของผู้เข้ารับการอบรม ในส่วนนี้ใช้ทีมวิทยากรจากบริษัท IAA ซึ่งหัวหน้าทีมคือ ดร.จตุพร  สังขวรรณ  ดร.ธัญ  ธำรงนาวาสวัสดิ์  คุณพิมพ์จันทร์  เทียมเศวต    ดร.นรพล  จินันท์เดช  เป็นด้านที่สำคัญที่สุดได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การวิเคราะห์ตนเอง  การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตัว  จิตวิทยาสำหรับนักบริหาร  การเสริมสร้างบุคลิกภาพ  ศิลปการเป็นผู้นำและการสอนงาน      การบริหารโครงการ  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  การบริหารการขนส่งและห่วงโซ่อุปทาน  กาพัฒนาการะบวนการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ  การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ส่วนตัวกับองค์การ   การแปลงแผนกลยุทธ์สุ๋การปฏิบัติ

  2. เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภารกิจในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างเครือข่าย ได้แก่เรื่องแนวคิดการทำงานและการพัฒนาการเกษตร(ศ ดร.จรัญ  จันทลักขณา)  การบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 การบริหารการเงินและงบประมาณแบบเน้นผลงาน   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้  การบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  วาระแห่งชาติด้านจริธรรม  ธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ  อาสาสมัครเกษตร  ความท้าทายเรื่องน้ำในการพัฒนาการเกษตรเพื่อรองรับวิกฤติการณ์อาหารและพลังงาน  บทบาทภาคเอกชนกับการพัฒนาการเกษตร   ความเสมอภาคหญิงชายในการบริหารราชการ และสินค้าเกษตรกับการค้าระหว่างประเทศ

  3. พัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยเข้าวัดวิปัสนากรรมฐานที่  จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 3 วัน

  4. ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดูการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ สวนกล้วยไม้เพื่อส่งออกTK   บริษัทกรุงเทพโปรดิวส์   ฟาร์มโชคชัย   สวนลุงไกร   ฟาร์มเห็ดหอมวังน้ำเขียว  และโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว

       เป็นไงคะเห็นหลักสูตรแล้ว  สถาบันฯคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมเมื่อกลับไปทำงานแล้วจะสามารถ..

  • ถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ

  • ได้รับความรู้  ความเข้าใจในวิธีการมอง  การคิดและพัฒนาวิสัยทัศน์ที่จะสามารถนำการบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงานและองค์กรได้

  • เข้าใจและสามารถพัฒนากระบวนการเครือข่าย (Network) และระบบพันธมิตร(Partner)  เพื่อเพิ่มพลังการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ  สามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

       ความคาดหวังสูงมั้ย...หลายคนคงคาดไม่ถึง..เดิมนั้นหลักสูตร นบก...เป็นหลักสูตรที่หลายคนคิดว่า ไปพักผ่อน..กิน  ดื่ม..เที่ยวต่างประเทศ..รับใบประกาศ..ได้รับการแต่งตั้ง...หลังจากนั้นก็ทำงานเหมือนเดิม..

       หลักสูตรใหม่นี้  มีการบ้านทุกวันเพื่อ  สรุปว่าในแต่ละเรื่องที่คุณเรียนคุณได้อะไร และจะนำไปปรับใช้อย่างไร  (In  Sight I Will)  และมีการประเมินตัวตนของเราโดยเพื่อนร่วมกลุ่ม เรียกว่าแบบประเมิน 360 องศา เพื่อให้เราปรับปรุงตัว... ทุกคนเสมือนเข้าไปอยู่ในโลกการแข่งขัน   ต้องแสดงออกในความคิดเห็น  และแสดงความรู้ที่มีเพื่อให้เพื่อนๆยอมรับ..  หลายคนที่คาดหมายว่าหลักสูตรนี้จะเป็นแบบเดิมไม่ได้เตรียมตัวมา..เริ่มท้อทอย.. ไม่ไหว..ตามไม่ทัน..และเงียบ

     ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ  ท่านบอกว่า ขณะนี้มีข้าราชการกระทรวงเกษตรฯที่มีคุณสมบัติสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้ประมาณ 8,000  คน  แต่สถาบันมีความสามารถอบรมได้เพียงปีละ 300-400 คนเท่านั้น หลายคนรอจนเกษียนก็ยังไม่ได้เข้า.. ดังนั้นใครได้มาอบรมโปรดจงตั้งใจรับความรู้ นำไปปรับใช้ให้ดี

    แต่ที่ดิฉัน In  Sight ได้คือ คำพูดของ ดร.จตุพร ท่านบอกว่า  ในที่อบรมนี้ไม่มีใครไม่มีเส้น..เพราะ 100 คนที่นี่ใช้เส้นเข้ามารับการอบรมทั้งหมด ( มีเสียงหัวเราะจากที่อบรม) แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ คุณมีคนฝาก.. ก็ขออย่าทำให้คนฝากขายหน้า.. โปรดทำให้คนฝากคุณมาภาคภูมิใจว่าฝากคนไม่ผิด...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ

คำสำคัญ (Tags)#นบก#นักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง

หมายเลขบันทึก: 273944, เขียน: 06 Jul 2009 @ 12:41 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 20:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ดร.จตุพร กล่าวได้ถูกใจมากครับ