สืบเนื่องจาก  94.นักบริหารที่ดีควรปฏิบัติตัวอย่างไร

                    95.การครองตน 1

                    96.การครองตน 2

                    97.การครองตน 3

 

ประการที่ 4  รู้จักประมาณหรือมัตตัญญุตา 

เกิดเป็นครู รู้ว่ามี ซี ต่างๆ

ต้องจัดวาง  ตนพอดี มีเหตุผล

อย่าฟุ่มเฟือย จนสิ้นทรัพย์ต้องอับจน

คำหยาบบ่นพึงประหยัดและตัดรอน

เรื่องเวลาก็อย่าหลงจงประหยัด

สารพัดถ้วนถี่มีค่าอย่าผัดผ่อน

ประหยัดกายพึงระวังนั่งยืนนอน

อย่าสำส่อนเรื่องชู้สาวคาวโลกีย์

 

ขอขอบพระคุณ   สวัสดี  สุวรรณอักษร