เยี่ยม Blogger โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว

โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ก็ต้องรอติดตาม และเป็นกำลังใจให้กันต่อไป

                 ผมและทีมเลขาฯ คณะทำงานโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว (พี่แมวและป้าเสาวรส) ได้มีโอกาสไปเยี่ยมพี่ ๆ blogger โครงการฯ เมื่อช่วงเดือนที่แล้ว จากการเข้าไปพบปะพูดคุย (เน้นนะครับว่า เป็นการไปเยี่ยม ไม่ใช่ไปติดตามงาน) ก็ได้ทำให้ทราบถึง การดำเนินงานโครงการฯ ตลอดจนปัญหาในการเขียน blog ซึ่งก็คล้าย ๆ กัน รวมถึงตัวผมเองด้วย แฮ่ม !

                 ในการไปเยี่ยมพี่ ๆ blogger ในรอบนี้ ก็มีโอกาสไป 4 จังหวัด คือ ชัยนาท อุทัยธานี ตากและกำแพงเพชร ก่อนหน้าการเดินทางในทริปนี้ก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยม blogger ของจังหวัดปทุมธานีมาก่อนแล้ว

 

 "พี่วัฒนชัย" blogger ปทุมธานี ... กำลังมึนกับการ resize ภาพก่อน upload
โดยมี "พี่แมว" ยืนลุ้นอยู่ด้านหลัง

 "พี่ประเสริฐ" Blogger ของอุทัยธานี และ Mindmapper ฝีมือเยี่ยมอีกท่าน

 "พี่เอนก" Blogger จังหวัดตาก ผู้รับอาสาเขียน blog ด้วยความเต็มใจ

 

                   จากการได้พูดคุยกับพี่ ๆ blogger แล้ว ทำให้ได้ทราบว่า ทุกท่านจะมีภารกิจค่อนข้างเยอะ ทั้งงานของกรมและของจังหวัด อีกทั้งไม่ค่อยคุ้นเคยกับการใช้งาน gotoknow เท่าไหร่ แต่ก็ได้รับปากว่า จะพยายามเร่งเขียนให้เร็วที่สุด  -ซึ่งก็ต้องรอติดตาม และเป็นกำลังใจกันต่อไปครับ-

 

 

สำหรับท่านนี้ คงไม่ต้องแนะนำนะครับว่าใคร ... 

                  ส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ต้องกังวลครับ "คุณภาพ" คับแก้วอยู่แล้ว... โดย "พี่สิงห์ป่าสัก" รับทำหน้าที่ในการรายงานความก้าวหน้าโครงการฯ

                  ในการได้ไปเยี่ยมพี่ ๆ ในครั้งนี้ พอจะทำให้มองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานโครงการได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้ ครับ
                  1. เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ภารกิจเยอะมาก (โดยเฉพาะปีนี้ที่ต้องมีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภายในเดือน มิถุนายน)
                  2. การใช้ blog เป็นช่องทางในการนำเสนอผลการดำเนินงาน ยังต้องมีการทำความเข้าใจให้ตรงกันมากขึ้น (แต่มีแนวโน้มที่ดี)
                  3. การตอบรับของเกษตรกรในพื้นที่ ถือว่าค่อนข้างดี โดยเฉพาะในบางพื้นที่ ที่ครูติดแผ่นดินจะเป็น playmaker ของการดำเนินงาน (ใช้ครูติดแผ่นดินเป็นคนขับเคลื่อน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วย)

                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าวความเห็น (0)