ข่าวมหาวิทยาลัยวิจัย


ทุ่มหมื่นล้านตั้งมหา'ลัยวิจัย

พอดีไปอ่านข่าวเจอในไทยโพสต์ เช้านี้ รู้สึกว่าน่าสนใจดี เป็น movement ที่ไม่ได้เคยเห็นมาก่อน  แต่เรื่องผลลัพธ์คงต้องรอดูกันต่อไป แต่ที่แน่ๆ คือมหาวิทยาลัยที่สังกัดอยู่คงไม่เข้าข่าย ^ ^ แต่ก็ยังยินดีถ้ามีการเคลื่อนไหวในทางที่ดีกับมหาวิทยาลัยทีี่มีศักยภาพ

ส่วนข้างล่างนี้เป็น excerpt ที่ตัดมาจากชิ้นข่าวตาม link ข้างบนค่ะ

"....โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถทางการวิจัย ของมหาวิทยาลัยนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   ดังนั้นตนจึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ไปจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น  โดยเมื่อวันที่  6  พ.ค.ที่ผ่านมา  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินการพร้อมสนับสนุนงบประมาณจากงบโครงการ   SP2   จำนวนกว่า  1.2  หมื่นล้านบาท  ระยะเวลา  3  ปี   (2553-2555)"

"....คุณสมบัติมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครคือ  จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับไม่ต่ำกว่า  500  จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามการจัดอันดับของ  THE-QS  แต่ในกรณีที่ไม่มีชื่อปรากฏหรืออยู่ในอันดับที่ต่ำกว่านั้น   จะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติไม่ต่ำกว่า  500  เรื่อง  ใน  5  ปีล่าสุด  มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่โดดเด่นอย่างน้อย   2  ใน  5  สาขา  ของ  THE-QS  และมีสัดส่วนอาจารย์ปริญญาเอกมากกว่า   40%  ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมด  รวมทั้งมหาวิทยาลัยต้องสามารถบ่งชี้ทิศทางและเอกลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัย วิจัยแห่งชาติได้  และจะประกาศผลในเดือน  ส.ค.นี้..."

 

หมายเลขบันทึก: 272714เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2009 08:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 พฤษภาคม 2012 17:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

สวัสดีครับ อาจารย์ ;)

ดีใจที่อาจารย์กลับมาอีกคราหนึ่ง ... คิดถึงนะจะบอกให้

ชีวิตครอบครัวคงสบายดีนะครับ

...

มหาวิทยาลัยท้องถิ่นผมไม่ติดฝุ่น และไม่เข้าเงื่อนไข แม้แต่ประการเดียว ... ยังคงต้องพัฒนาคุณภาพและความคิดของคนในมหาวิทยาลัยอีกเยอะ เหมือนดั่ง กบที่อยู่กะลา หรือ อึ่งอ่างที่พองตัวใหญ่

แต่การเริ่มต้นที่ "รัฐ" เป็นผู้คิดและเห็นความสำคัญของเรื่องวิจัย เป็นเรื่องที่ดี ... ขอให้งบวิจัยที่หว่านลงมา ทำให้คุณค่าของงานวิจัยเพิ่มขึ้น และทรงประสิทธิภาพ

มิใช่ขอทุนวิจัยไปเพื่อหวังผลด้านอื่น เช่น ตำแหน่งทางวิชาการ หรือเงินบริหารจัดการที่เหลืออยู่ หรือ ชื่อเสียงส่วนตัว หรือ ได้ชื่อว่า ได้ทำวิจัยตามหน้าที่แล้ว ฯลฯ

อาจารย์คงสบายดี :)

สวัสดีค่ะ อ.วสวัตฯ

สบายดีมากๆ ค่ะ (ทางจิตใจ) แต่ทางร่างกายก็ตามสภาพ

เพราะกายภาพทุกอย่างย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลา และการใช้งาน ^ ^

ภาคการศึกษานี้งานสอนเยอะมากเป็นพิเศษ เลยห่างหายไปเยอะ ไม่มีเวลาเขียนเป็นเรื่องเป็นราว แต่พอเห็นเรื่องมหาวิทยาลัยวิจัยก็เลยอยากจะ note ไว้ แล้วค่อยๆ ดูผลลัพธ์หรือความก้าวหน้าในลำดับต่อๆ ไปอีกที

ขอบคุณอาจารย์ที่แวะเข้ามาทักทายนะคะ หวังว่าอาจารย์คงสบายดีเช่นกันค่ะ ^ ^

เพิ่มเติม link ข้อมูล เรื่องกรอบมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ Siamturakij.com

ตนได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษา ธิการว่าด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกต้องมี มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการจะจัดทำรายละเอียดตามออกมาภายหลัง เพื่อเป็นหลักประกันและนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัด ประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิในทุกสาขาวิชา เพื่อร่วมกันจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งหลังจากจัดทำเสร็จและประกาศใช้แล้ว ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องปรับปรุงการจัดการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาของตัวเองให้ เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒินั้นภายในปี 2557

“กรอบมาตรฐานคุณุวฒิดังกล่าว จะเดินหน้าไปสู่การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ มีคุณธรรม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสุด เพราะผลสำรวจของสถาบันต่างๆ สะท้อนให้เห็นชัดว่า คุณธรรมของคนไทยลดลง ล่าสุดผลวิจัยของม.มหิดล ระบุว่า คุณธรรมคนไทยทุกกลุ่มลดลงโดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์ลดจาก 2.76 ในปี 2550 เหลือ 2.34 ในปี 2552 เพราะฉะนั้น มหาวิทยาลัย จะต้องเดินหน้าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมให้ได้ นอกจากบัณฑิตต้องมีคุณธรรมแล้ว อีก 4 ด้านที่เหลือ จะต้องมีความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีบทบาทมากในโลกยุคโลกาภิวัตน์”

งานวิจัย ถ้าลมาเพื่อพัฒนาการศึกษาจริงๆ รัฐคงจะได้รับอะไรอีกมาย กลับไป

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท