เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว

อ่านออกเขียนได้

เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  แก้ง่ายนิดเดียว??

ท่านผู้อ่าน ผู้สนใจ คุณครู นักวิชาการ และผู้รักการพัฒนาเด็ก ที่รัก

         การประเมินคุณภาพนักเรียนด้วยเครื่องมือหลายๆประเภทที่ผ่านมาทำให้ทราบว่า นักเรียนของเราอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณธรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางลบมากขึ้น  ทั้งๆที่สื่อการเรียนรู้  งบประมาณ  วุฒิ  ประสบการณ์ อายุราชการ เงินเดือน และวิทยฐานะของครูเพิ่มขึ้น
         ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แก้ง่ายนิดเดียว" ของ ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ  ท่านให้ข้อคิดและแสดงเหตุแห่งปัญหาไว้น่าฟัง...ลองอ่านดูไหมครับ
         สาเหตุของปัญหามีอย่างนี้ครับ 
ด้านตัวครูผู้สอน
        1. ครูให้เวลากับการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนไม่เพียงพอ  ครูมีงานที่นอกเหนือจากการสอนมาก เข้าสอนน้อย ให้ความสำคัญกับกิจกรรมอื่นๆเกนจำเป็น  เช่น  น่าจะเป็นเรื่องทำวิทยฐานะของครู เป็นต้น
        2. ครูสอนผิดวิธีแห่งการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติภาษาไทย    เช่น  การอ่านออกเขียนได้ ต้องใช้วิธีแจกลูกสะกดคำ  ใช้วิธีแบบไทย ๆ
        3. ครูขาดการวิเคราะห์ ทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง  ปล่อยปละละเลย ปัญหาเล็กๆ อีกหน่อยก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่  เช่น  นักเรียนจำ อ่าน เขียน พยัญชนะไทยไม่ได้ก็ไม่ยอมแก้ปัญหา 
        4. ครูมความอ่อนด้อยในองค์ความรู้ภาษาไทย ไม่รักการอ่าน พูดอ่านคำไทยไม่ชัด และขาดศิลปะในการสอน  ไม่จริงจัง  และครูบางคนเข้าใจว่า การเรียนการสอนภาษาไทยเป็นหน้าที่ของครูภาษาไทยเท่านั้น
         5.ครูไม่มีความสุขในการสอน
         6. ครูมีปัญหาส่วนตัว

ด้านตัวเด็ก
         1.เด็กสมาธิสั้น   โดยมีงานวิจัยสนับสนุนว่า  มีปัญหาอย่างน้อย 2 ประการ  ได้แก่ เด็กดูโทรทัศน์มาก  โดยเฉพาะวัยก่อน 6 ขวบ  ดื่มนมสัตว์ เพราะสัตว์จะมีสัญชาตญาณระแวงภัย เป็นต้น
         2.เด็กมีปัญหาจากครอบครัว  ครอบครัวแตกแยก  ฯลฯ

ด้านตัวผู้บริหาร
         1. ไม่เข้าใจเหตุแห่งปัญหา   ไม่เข้าใจครู ไม่เข้าใจเด็ก รวมทั้งไม่เข้ายุทธวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
         2. ผู้บริหารทำงานแบบสร้างภาพ มากกว่า สร้างผลงาน   พฤติกรรมบริหารแบบนี้จึงไม่สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพได้  เข้าไม่ถึงเหตุ และปัญหา
         3. ผู้บริหารไม่รักการอ่าน   
         4. ผู้บริหารขาดศิลปะในการบริหารจัดการ
         5. ผู้บริหารขาดคุณธรรม  ขาดความจริงใจ ขาดการเป็นต้นแบบที่ดี

จากสาเหตุแห่งปัญหาที่สะท้อนให้เห็นนี้ ท่าน ผศ.ศิวกานท์ ปทุมสูติ เสนอกุศโลบายแห่งการแก้ปัญหา ดังนี้  ลองทำดูไหมครับ

การแก้ปํญหาเร่งด่วน( สรุปโดยผู้เขียน)
        1.  คัดเลือกครูดีมีฝีมือ มีคุณลักษณะ
                รักเด็ก เข้าใจเด็ก
                มีศิลปะในการจูงใจเด็ก
                พูดและอ่านภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำ
                มีองค์ความรู้และรักในภาษาไทย
(รักเมตตา  อาสาช่วย  ป่วยรีบร้กษา และพาสู่ความสำเร็จ : ผู้เขียน)
        2.  อำนวยการและสนับสนุน  เช่น ลดงานอื่นลง ให้อบรมพัฒนา สนับสนุนงบประมาณ ให้ขวัญกำลังใจ
        3.  ผู้บริหารกำกับ นิเทศติดตาม และร่วมแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
        4.  จัดทำโครงการแก้ปัญหา  สอนซ่อมเสริม  สอนย้ำซ้ำทวน 
        5.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง   ให้ผู้ปกครองร่วมแก้ปัญหา
        6.  ตั้งเป้าหมาย และกำหนดระยะเวลาในการแก้ปัญหาชัดเจน
       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.สมบัติ

คำสำคัญ (Tags)#อ่านออกเขียนได้

หมายเลขบันทึก: 272492, เขียน: 01 Jul 2009 @ 14:07 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 06:01 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)