นานมาแล้วค่ะที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางและได้ใช้เวลาอยู่บนฟ้า  การเดินทางด้วยการใช้ช่องทางทางอากาศเป็นช่องทางที่น่ากลัว  กลัวมากจนทำให้เกิดความคิดและได้พบกับความสุข ช่วงเวลาที่ผ่านไปมันอาจเป็นธรรมดาอยู่เองของการปรับตัวอย่างหนึ่งเมื่อกลัวมากๆหรือเจ็บปวดมากๆสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะทำให้เราปรับตัว ปรับจากความกลัวที่สุดไปเป็นสามารถมีชีวิตอยู่ได้ ได้มองเห็นในสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นในเหตุการณ์เดียวกันแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนมุมมองแห่งการมองเห็นจึงเปลี่ยนไป   เพราะตราบเท่าที่การเดินทางยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางทุกคนเท่ากันคือการมีชีวิตอยู่และการเสียชีวิตเท่ากันหากการลงจากท้องฟ้าไม่เป็นไปตามวิถีทางปรกติ เมื่ออยู่ในภาวะของความรู้สึกเท่าเทียมและมีอิสระอย่างสูงสุดเช่นนั้นสิ่งที่สนุกที่สุดคือการได้คิด  และคิดร่วมทั้งคิดไปเรื่อยๆ

หากแต่วันวานที่ผ่านมาอะไรที่ทำให้เราอยากกลับไปเปลี่ยนแปลงวันวานบ้างไหม  แน่นอนอาจมีคำตอบอยู่ 2 ด้านเสมอคืออยากและไม่อยาก

หากแต่วันวานที่ผ่านมาเคยทำสิ่งไม่ดีและเลวร้ายกับใครไว้บ้าง ได้ทำร้ายทำลายใครบ้างไหม  ได้เคยทำให้ชีวิตคนที่เคยผ่านเข้าและคนที่ต้องการได้ชนะแล้วเมื่อชนะแล้วก็ไปเถอะได้ไปแล้วนะชนะแล้วก็ไปเถอะ ที่ผ่านมาอยากบอกว่าให้อภัยแต่ไม่เคยลืมเพราะชีวิตคนๆหนึ่งมิได้ถูกสร้างมาจากแค่ชีวิตเขาคนนั้นแค่เพียงคนๆเดียว เขามีคนที่รัก มีบรรพบุรุษ เพราะเราเชื่อเราจึงแพ้เพื่อให้เขาคนของเขาครอบครัวเขามีความสุข    หากรู้และเคยรับรู้ว่าคนมีศักดิ์ศรีเสมอคิดว่าควรจากไปและไปเสียทีได้ให้ไปแล้วและภาวนาให้มีสุขที่สุดกับสิ่งที่ได้ทำ

หากแต่วันวานที่ผ่านมาเคยบอกตัวเองว่าช่างฉลาดน้อยเสียมาก(โง่)วันนี้ที่ได้คิดและลองทบทวนกลับได้คิดต่ออีกว่าวันนี้ฉลาดน้อยยิ่งกว่า ขอบคุณที่มากระตุ้นความคิดว่าไม่ควรเอาชีวิตและศักดิ์ศรีที่สร้างมาจากความรักที่บริสุทธิ์ไปให้ใครที่ไม่ได้มีแม้แต่คำว่ารู้จักเลยมาทำลาย ขอโทษค่ะขอโทษจริงๆ วันนี้ขอบคุณที่ทำให้ฉลาดเพิ่มมากขึ้นอีกแม้ไม่มาก

หากแต่วันวานที่ผ่านมาดีใจที่ได้คิดและมีคำตอบให้กับคนที่อยู่ตรงข้ามเสมอขอบคุณที่เกิดความคิดอย่างนี้เสมอความคิดบนฐานการให้อภัยจึงเกิดได้เร็ว เพราะคนเราดิ้นรนและไขว่คว้าไม่เท่ากัน เปรียบเช่นการหายใจที่ปริมาณการต้องออกซิเจนในการหายใจไม่เท่ากัน  ปอดคนจึงใหญ่และเล็กไม่เท่ากัน  แต่ที่แน่ๆที่ทราบในวันนี้รู้แต่ว่าวันนี้สังคมไทยต้องการ H2Oใจมากๆแปลง่ายๆภาษาบ้านๆไม่ต้องใช้สูตรทางเคมีเขียนบอกคือน้ำใจคิดว่าเช่นนั้น

หากแต่วันวานที่ผ่านมาได้เรียนรู้ได้เห็น ความแตกต่างทั้งรักโลภ โกรธหลง การแย่งชิง  การอยากชนะ การอยากได้อยากมี   การแบ่งพรรคแบ่งพวก การแบ่งชนชั้น  ความรู้สึกร้อน ความรู้สึกหนาว ความเสียใจ ความเสียดาย ความเกลียดชัง ความน่ารังเกียจ ความร่ำรวยที่บอกว่าพอแล้วไม่โกงหรอกแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็น

หากแต่วันวานที่ผ่านมาทำให้มองเห็นถึงความเหนื่อย  ความตั้งใจ  ความรัก ความทุ่มเทด้วยใจ ความห่วงใย การให้โอกาส  การเห็นคุณค่าในความเป็นคน ความเข้าในในคำว่าอิสระ  คำว่าศักดิ์ศรี  คำว่าทำด้วยใจที่ไม่ได้ทำไปเพื่ออยากได้อะไรกลับมาหากแต่ทำไปเพราะว่าได้ทำไปแล้วหลายสิ่งที่บอกกล่าวไปอาจคล้ายเรื่องเล่า  อาจเหมือนนิยาย  อาจเหมือนเรื่องเล่าที่อยากเขียนเพื่อให้โก้หรูหากแต่นั้นมันมีจริง หาใช่สิ่งที่แกล้งบอกกล่าวไม่

หากแต่วันวานที่ผ่านมาสังคมอาจจะพยายามบอกว่าคนมีการศึกษาที่สูง  คือคนที่จะทำให้สังคมไปได้วันนี้ไม่คัดค้านแต่อยากให้มองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ตอบเบาๆในใจท่านค่ะดิฉันตอบมันไปแล้วเพราะสุดท้ายคนแม้อาจจะไม่ได้ถูกอธิบายตามหลักทางชีววิทยาว่าเป็นสัตว์ในไฟลัมที่มีเปลือกแต่วันวานที่ผ่านมาสะท้อนผ่านมาถึงวันนี้สำหรับดิฉันเองว่าคนเราเป็นกลุ่มที่มีเปลือกค่ะ

หากแต่วันนี้จึงอยากขอบคุณวันวานที่ผ่านมาที่ทำให้มีวันนี้ วันซึ่งได้คิดได้เห็นได้เรียนรู้ว่าในโลกที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้ประกอบไปด้วยคนหลากหลายชนิดหลากหลายประเภท  หลากหลายจิตใจ บางคนคิดดีและทำงาม   บางคนคิดไม่ดีแต่ก็แสดงและทำให้ดูงามได้ นั้นคือความหลากหลายที่แม้หากการมองที่ไม่ดีก็จะทำให้หลงไปได้แม้แต่การอ่านประโยคที่ผ่านมาก็เช่นกันหากอ่านไม่ดีก็อาจทำให้เข้าใจผิดเพี้ยนไปได้เช่นกัน ฉันท์ก็ฉันท์นั้นหากไม่มีวันวานก็คงไม่มีวันนี้

วันที่อยากบอกว่าขอบคุณที่ผ่านเข้ามา  ขอบคุณที่ทำให้เข้าใจ ขอบคุณที่มีกำลังใจดีๆให้เสมอ ขอบคุณที่เป็นคนดีขอบคุณที่ดีกับคนทุกคนที่อยู่ในความทุกข์  ขอบคุณที่ทำงานหนัก  ขอบคุณที่เชื่อมั่นและส่งเสริมให้เกิดกำลังใจที่จะพัฒนาและเรียนรู้ที่จะมุ่งมั่น เพราะในวันที่อยู่บนฟ้าเวลาที่ความเป็นและความตายเท่ากันแบบนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะคิดและทบทวนว่าที่ผ่านมาในชีวิตทำสิ่งที่เรียกว่าดีไปมากเท่าไหร่  ทำสิ่งที่ไม่ดีไปเท่าไหร่และกับใคร  หากคิดว่าชีวิตมันแสนสั้นทำมันไปเพื่อให้ชีวิตเรามีความสุขโดยมิได้มองย้อนว่าความสุขที่เป็นอยู่เกิดจากการผ่านการทำให้ใครทุกข์ทำร้ายใครบ้างหรือเปล่า แค่อยากฝากเอาไว้ให้คิดเพราะความคิดและวิธีการคิดนั้นหลากหลายหากแต่วิธีคิดสามารถบอกได้เสมอๆถึงฐานคิด