ความมั่นคง อยู่นานของเวบไซต์สถานีอนามัยคำสร้างเที่ยง จ.กาฬสินธุ์

การที่เวบไซต์ที่จัดทำขึ้นมาจะอยู่ได้ยาวนานแค่ไหน มาตรฐานของเวบที่ให้บริการก็เป็นหนึ่งปัจจัย

การทำเวบไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลของหน่วยงานเผยแพร่ทาง internet สำหรับหมออนามัยแล้ว เป็นอีกหนึ่งความฝันที่อยากทำให้เป็นจริง แต่ในความเป็นจริง ยังมองไม่เห็นหนทางว่า ความฝันนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

บางจังหวัด webmaster ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ อำเภอ ออกแบบโครงสร้างของเวบไซต์ของหน่วยงานต่างๆไว้แล้ว ้เพียงแต่นำข้อมูลมาใส่ ก็จะมีเวบไซต์ของหน่วยงานทันที พร้อมกับรวบรวมและจัดทำลิงค์เชื่อมโยงจากเวบไซต์หลักให้พร้อมสรรพ

แต่ในปี พ.ศ.2546 ที่กาฬสินธุ์ ยังไม่มีใครออกแบบโครงสร้างแบบนั้น เมื่อคุณอดุลย์ มีโอกาสได้มาเรียนปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ ที่ มมส. สาขาการจัดการสารสนเทศสาธารณสุข มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยความมุ่งหวังที่จะนำความรู้กลับไปพัฒนางานที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ทำให้เขาอยากทำเวบไซต์ของสถานีอนามัยให้เกิดขึ้นจริง

แต่ยังไม่เคยรู้ว่า จะต้องเริ่มต้นอย่างไร

เมื่อมาเรียนหนังสือ ก็จะมีโอกาสได้พบเจอเพื่อนร่วมรุ่น คุณอดุลย์จึงร่วมมือกับเพื่อนในรุ่น ทำเวบไซต์ของสถานีอนามัยคำสร้างเที่ยงขึ้นมาสำเร็จ

ไม่มีต้นแบบให้ทำตาม จึงเปิดดูเวบอื่นเป็นแนวทาง และนำข้อมูลที่มีอยู่ มาสร้างเวบไซต์สถานีอนามัยคำสร้างเที่ยง ได้สำเร็จ โดยสมัครขอใช้พื้นที่ฟรีที่ geocities.com

เวบไซต์อยู่ที่ http://www.geocities.com/kstpcu

หลังจากทำเวบไซต์เมื่อปี 2546 แล้ว ยังไม่มีเวลาที่จะได้ปรับปรุงข้อมูลใหม่ๆเข้าไปอีกเลย

มาถึงปีนี้ 2549 หลังจากที่ท่องเวบไปเรื่อยๆ จนไปเจอเวบอื่นๆของกาฬสินธู์ ทำ link ไปยังเวบไซต์คำสร้างเที่ยง คุณอดุลย์ก็ยังงงๆ จนป่านนี้ เวบดังกล่าว ยังมีอยู่อีกหรือ

ส่วนใหญ่ เวบไซต์ของหน่วยงานที่ฝากข้อมูลไว้กับหน่วยงานของจังหวัด หลายครั้งเวบล่ม ข้อมูลหาย ถูกแฮก แต่ 3 ปีมาแล้วเวบไซต์คำสร้างเที่ยงที่ geocities.com ยังคงอยู่

แสดงว่า ระบบเวบไซต์ของต่างประเทศ มีมาตรฐานการให้บริการ และความมั่งคงยาวนานกว่าของไทย

ทั้งๆที่เป็นเวบไซต์ฟรี มีโฆษณา

มีการรณรงคให้ทำเวบไซต์กับโฮสต์ของไทย เลิกใช้เวบไซต์ของต่างประเทศ แต่เมื่อมาตรฐานการให้บริการ ยังแตกต่างกัน หลายคนจึงยังเลือกของต่างประเทศ ที่มีการดูแลรักษาเวบไซต์ที่ดีกว่า เวบล่มน้อยกว่า

 

กระทรวงสาธารณสุข อาคาร สอ. คำสร้างเที่ยง banner of kamsangtiang ประกาศนียบัตรรับรองสถานีอนามัยสายสัมพันธ์แม่ลูก แฟ้มเอกสารในสอ. thai flag

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)