ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมจัดการความรู้เรื่อง "สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน"

ด่วน รับจำนวนจำกัด

หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ(ศตจ.) ร่วมกับมูลนิธิ ดร.ครูชบ ปราณี ยอดแก้วและเครือข่ายจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน 5 พื้นที่

ประกอบด้วย

1.       เครือข่ายสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท ทำสวัสดิการภาคประชาชน จังหวัดสงขลา

2.       เครือข่ายองค์กรออมทรัพย์ชุมชน จังหวัดลำปาง (สวัสดิการวันละ 1 บาท)

3.       เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครวงจรชีวิตตำบลเขาสมิง จังหวัดตราด (กองทุนเมตตาธรรม ทำบุญวันละ 1 บาท)

4.       เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.       เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลในคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ

จะจัดมหกรรมจัดการความรู้เรื่อง “สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน” ในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2549 ตามกำหนดการที่แนบโดยมีวัถตุประสงค์เพื่อ

1.       แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจัดการความรู้ของแต่ละพื้นที่

2.       สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อขยายแนวคิดและการดำเนินงานสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ได้ที่

หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทรศัพท์ 075-673529,01-4772123,09-289-7804,06-2821617

โทรสาร  075-673-525

E-Mail :  [email protected]

Blog :  gotoknow.org/kmm-p

Website :km4fc.wu.ac.th

ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท เพื่อสมทบเป็นค่าวิทยากร ห้องประชุม เอกสาร อาหาร และการเดินทาง

ตามกำหนดการ (ไม่รวมค่าที่พัก) รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น
สมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 โดย ชำระค่าลงทะเบียนครบถ้วน ลดเหลือ 1,500 บาท

หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2549

ไฟล์หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน
ไฟล์กำหนดการ

ไฟล์แบบตอบรับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)