ฤดูการท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์

ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ิวซีแลนด์ แดนสวรรรค์

นิวซีแลนด์ (New Zealand) ขึ้นชื่อว่าเป็นแดนสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว หรือนักเดินทาง โดยเฉพาะผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพราะประเทศนิวซีแลนด์มีภูมิประเทศเป็นเกาะ มี 2 เกาะใหญ่เรียกว่า เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) เรียงตัวจากเหนือลงใต้ และมีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ความยาวจากเหนือสุดถึงใต้สุดคือ 1,600 กิโลเมตร มีพื้นที่ 268,000 ตารางกิโลเมตร เกาะใหญ่สุดคือเกาะเหนือ (North Island) ซึ่งมีเวลลิงตัน (Wellington) เป็นเมืองหลวง ถัดมาคือเกาะใต้ (South Island) เมืองสำคัญคือไครสต์เชิรช์ (Christchurch) และปลายสุดคือเกาะสจวร์ต (Stewart Island) มีประชากรทั้งประเทศราว 4 ล้านคน

สำหรับผู้ที่สนใจไปท่องเที่ยวที่นิวซีแลนด์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  การขอวีซ่า
 
 • ผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งเหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ชั้น 15 ตึกอ็มไทย ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ เขตลุมพินี กรุงเทพฯ 10550 โทร. 0-2654-3444 แฟกซ์ 0-2654-3445 เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์
 • เวลาในการขอวีซ่ามี 2 รอบ คือ 09.00-11.30 น. และ 13.00-14.30 น. ใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 5 วันทำการ หาข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดใบสมัครวีซ่าได้ที่ www.immigration.govt.nz
 • หลักฐานประกอบการขอวีซ่าได้แก่ ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่กรอกรายละเอียดพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน สมุดเงินฝากซึ่งมีเงินฝากอย่างน้อยคนละ 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์พร้อมสำเนา 1 ชุด และค่าธรรมเนียมในการรับเล่มจำนวน 3,000 บาท
 • กรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องมีสปอนเซอร์ชิป โดยที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้กรอกรายละเอียด กรณีเดินทางเป็นครอบครัวต้องมีทะเบียนสมรส ใบสูจิบัตรของบุตร พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด หากเดินทางในช่วงวันหยุด ต้องมีเอกสารรับรองสถานภาพการงานและรับรองเงินเดือน
  ข้อมูลการท่องเที่ยว
 
 • สามารถติดต่อขอรับได้ที่การท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย อาคาร ITF ชั้น 14 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2231-6450, 0-2231-6456-7 แฟกซ์ 0-2231-6451
  การเดินทาง
 
 • เนื่องจากนิวซีแลนด์มีภูมิประเทศเป็นเกาะนั้น ทำให้การเดินทางไปแดนสวรรค์แห่งนี้มี 2 ทางเลือกจากประเทศไทยคือ เดินทางทางเครื่องบิน หรือ ทางเรือ การเดินทางโดยรถยนต์ ยังไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์
 • จากกรุงเทพฯมีหลายสายการบินให้บริการ เส้นทางบินสู่เกาะเหนือ และเกาะใต้ เช่น กรุงเทพฯ-โอ๊กแลนด์ กรุงเทพฯ-เวลลิงตัน กรุงเทพฯ-ไครสต์เชิร์ช ฯลฯ
 • สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งที่สายการบินแควนตัส โทร. 0-2636-1747 www.qantas.com การบินไทย โทร. 0-2628-2000 และ 1556 www.thaiair.com
  ฤดูกาล
 
 • ฤดูร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม ฤดูหนาว มิถุนายน-สิงหาคม และฤดูใบไม้ผลิ กันยายน-พฤศจิกายน
 • เกาะเหนือมีสภาพอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้ อุณหภูมิเฉลี่ยราว 15-20 องศาเซลเซียส ส่วนเกาะใต้ในฤดูหนาวนั้นอากาศหนาวมาก บนยอดเขาสูงมักมีหิมะปกคลุม
  เวลา
 
 • เวลาในนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมงในฤดูร้อน และ 5 ชั่วโมงในฤดูหนาว
  อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 
 • 1 เหรียญประมาณ 30 บาท (ข้อมูลเดือนเมษายน 2548)
  ที่พัก
 
 • นิวซีแลนด์มีที่พักทั้งโรงแรมสุดหรู ที่พักสำหรับแบ็กแพ็กเกอร์ bed&breakfast โฮมสเตย์ ฟาร์มสเตย์ ฯลฯ สามารถหารายชื่อที่พักแบบต่างๆ ได้ที่ www.newzealand.com หรือ www.qualmark.co.nz สำหรับโฮมสเตย์นั้น สามารถจองที่พักได้ที่ www.ruralhols.co.nz www.ruraltours.com หรือ www.nzfarmholidays.co.nz
  ระบบการจัดประเภทที่พัก Qualmark
 
 • ภายใต้สัญลักษณ์ Qualmark ที่พักแบบต่างๆ จะได้รับการจัดแยกตามระดับคุณภาพ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกหาที่พักได้อย่างมั่นใจ และง่ายขึ้น เพราะผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องผ่านการประเมิน และกระบวนการขออนุญาตจัดตั้งอย่างเข้มงวด ทั้งในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ตลอดจนการให้บริการที่มีคุณภาพ ซึ่งระบุเป็นจำนวนดาว (Star grading)
  อาหาร
 
 • ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของนิวซีแลนด์คือห้ามนำอาหาร ผักและผลไม้ทุกประเภทเข้าประเทศ อาหารแต่ละมื้อจึงจำเป็นต้องซื้อรับประทานภายในประเทศเท่านั้น
 • ในเมืองใหญ่ๆ มีร้านอาหารทุกประเภท ตั้งแต่ฟาสต์ฟู้ด อาหารตะวันตก อาหารจีน รวมถึงอาหารไทย แต่หากเดินทางไปยังเมืองเล็กๆ ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารท้องถิ่น ซึ่งมีเฉพาะอาหารตะวันตกเท่านั้น ราคาของอาหารจานหลักโดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่จานละ 25-30 เหรียญ ร้านอาหารส่วนใหญ่จะเปิดปิดเป็นเวลา ดังนั้นจึงควรเช็คเวลา เปิดและปิดให้แน่นอนก่อนใช้บริการ
  แหล่งช็อปปิ้ง
 
 • ตามสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป จะมีร้านขายของที่ระลึกอยู่ด้วย สินค้าที่มีจำหน่ายจะเหมือนๆกัน เช่น พวงกุญแจ แม่เหล็ก ติดตู้เย็น หมวก เสื้อยืด ฯลฯ บางสถานที่จะมีสินค้าเป็นของตัวเองเฉพาะ เช่น ในเมืองโรโตรัวมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึ่งมีส่วนผสมของโคลนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคล้ายสิค้าโอท็อปของไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพชรเป็นสิ่งมีค่า ก็เพราะมนุษย์สมมติให้เป็นเช่นนั้นความเห็น (6)

บุญกอง ชูรา
IP: xxx.143.136.2
เขียนเมื่อ 

ได้สาระเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์ที่น่าสนใจ

ขอให้พัฒนาต่อไป

เข้าชมได้ที่

http://gotoknow.org/boonkong

ประพาส ชาติทอง
IP: xxx.143.136.2
เขียนเมื่อ 

ไปเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นชวนพี่เลย

เข้าชมได้ที่

http://gotoknow.org/prapas1

รังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
IP: xxx.143.136.2
เขียนเมื่อ 

น่าเที่ยวดี

เข้าชมได้ที่

http://gotoknow.org/rangson

โสภิต วงศ์คูณ
IP: xxx.143.136.2
เขียนเมื่อ 

ไปเที่ยวเมื่อไหร่ชวนด้วยนะครับ

เข้าชวนได้ที่

http://gotoknow.org/sophitwong

นายภักดี พลศักดิ์
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 

น่าเที่ยวมากเลย  อยากไปด้วยจัง

 

pakdeepalasak

IP: xxx.113.55.209
เขียนเมื่อ 
วันนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้เข้ามาเยียมชมบล็อกของคุณกิตษฎา ได้พัฒนางานไปมาก ขอแสดงความยินดีด้วย อย่าลืมมาเยี่ยมบล็กครูประพาสด้วยนะ http://gotoknow.org/prapas1