หลายหน่วยงานคงประสบการปัญหาเรื่องข้อมูลที่ต้องการรายงานหน่วยงานส่วนกลางทั้ง สกอและสำนักงานประมาณ ด่วนแบบไม่จำเป็น เร่งรัดทั้งที่มีเวลามากกว่า... แต่หน่วยงานระดับกรมก็หลีกเลี่ยงมิได้...ทำอย่างไรจึงจะรับมือกับหน่วยงานเหล่านี้ได้ทันท่วงที ผมมีวิธีมานำเสนอครับ

       เคยสังเกตหรือเปล่าครับว่าข้อมูลต่างๆ ที่เราต้องรายงานนั้นซ้ำๆ กัน แต่เปลี่ยนฟอร์มผู้ที่ชำนาญ Excel จะไม่ค่อยมีปัญหามากนักแต่จะช้าหน่อยเนื่องจากต้องจัดทำรายงานในหลายมิติตามฟอร์มนั้นๆ ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ผมหันมาใช้บริการของ Access แทน เพราะหลักการทำงานคล้ายคลึงกับ Excel จะสามารถมากกว่า เพราะทำให้ผมหมดปัญหาในการทำรายงานในหลายมิติได้

       สาเหตุเพราะ Access ทำรายงานง่ายมาก ไม่ต้องจัดหน้า ไม่ต้องเพิ่มบรรทัด หากเราเข้าใจข้อมูลและแบบฟอร์ม ใช้งานได้ดีครับ ทุ่นเวลาของผมไปได้เยอะพอสมควร แต่มีข้อเสียตรงที่ อาจจะต้องเป็น Temp ในแต่ละปีครับ

       หากใครมีเทคนิคหรือวิธีการดีๆ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ... เราต้องเอาชนะความเร่งด่วนให้ได้ครับ........