การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานภายในองค์กร เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้หลักการที่ว่า "งานหนึ่งเรื่องมีคนที่สามารถทำได้หลายคน และคนหนึ่งคนสามารถทำงานได้หลายเรื่อง" ซึ่งถ้าฟังดูแล้วเหมือนจะขัดๆกับคำสอนของวรรณกรรมเรื่องหนึ่งที่กล่าวว่า "...เก่งเพียงเรื่องเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล..."  แต่ในยุคปัจจุบันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก  ผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆ ที่เห็นชัดเจน คือ โทรศัพท์มือถือที่เราๆท่านๆใช้กันอยู่ทุกวัน เดิมนั้น ก็มี Function การใช้งานแค่การใช้โทร พูดคุยกัน  แต่ในปัจจุบันท่านจะพบว่ามี Function การใช้งานมากกว่านั้นเยอะมาก เช่น การส่งข้อความ ฟังวิทยุ ฟังเพลง เก็บข้อมูล กล้อง ดูทีวี เป็นต้น  ดังนั้น หากว่าบุคลากรในองค์กรของท่านสามารถแลกเปลี่ยนหมุนเวียนงานต่างๆได้ ก็เชื่อได้ว่าองค์กรของท่านจะมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ แบบ Multi-Function และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน