การจัดการทำหลักสูตรสถานศึกษา

การเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด

การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

ปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนและมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และคอมพิวเตอร์ได้เพิ่มขีดความสามารถคือทำหน้าที่ช่วยสอนได้ทุกรูปแบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรความเห็น (0)