1. สมัคร  2. เข้าแผงควบคุม  3. จัดการอัพโหลด  4. จะได้ที่อยู่ของไพล์บนเวป  5. ทำการ Coppy ที่อยู่ของไฟล์  เอนำไปลิงค์ที่อยู่ของรูปภาพในประวัติเจ้าของบล๊อก