ไปข้างหน้า

สบาย สบาย วันหยุด แต่ไม่ หลุดหน้าที่ (ฅน)

 ชีวิต ต้องเคลื่อน ต้องเลื่อนไปข้างหน้า

 ไปเป็นพวง ไปเป็นทีม ด้วยความมั่งคั่ง (ภูมิปัญญา) มั่นคง (ตั้งใจ สติ สมาธิ)

 พัฒนาสู่สังคม ไม่ให้ล้มลง กลางคัน

JJ