BAR UKM 15 (4) เกณฑ์วัดขีดความสามารถ (สมบูรณ์)

         <Download เกณฑ์วัดขีดความสามารถ (สมบูรณ์)>   <เอกสารฉบับเต็มของ มวล.>

        ซึ่งเมื่อวาน (23 มิ.ย. 52)  พี่แป๊ด รัตติยา  เขียวแป้น จาก ม.สงขลานครินทร์ ได้ส่งการประเมินตนเองในทุกประเด็น ยกเว้น ประเด็นที่ 4 ที่ดิฉันได้นำมาเพิ่มเติมในวันนี้มายัง ม.นเรศวร แล้ว  รายละเอียดดังนี้ค่ะ

ประเด็นที่ 1            ผลการประเมินตนเอง       3
ประเด็นที่ 2            ผลการประเมินตนเอง       2
ประเด็นที่ 3            ผลการประเมินตนเอง       4
ประเด็นที่ 4            ผลการประเมินตนเอง       -
ประเด็นที่ 5            ผลการประเมินตนเอง       5
ประเด็นที่ 6            ผลการประเมินตนเอง       4
ประเด็นที่ 7            ผลการประเมินตนเอง       2
     

------------------------------------------ 

ทบทวนปฏิทินการทำงาน

  • ทุกมหาวิทยาลัยส่งเกณฑ์ฯ ในประเด็นที่รับผิดชอบ มายัง มน. ภายใน 5 มิ.ย.
  • มน. รวบรวมเกณฑ์ทั้ง 7 ประเด็น  พร้อมจัดส่งไปยังทุก ม. เพื่อประเมินตนเอง  ภายใน 9 มิ.ย.
  • ทุก ม. ส่งการประเมินตนเองมายัง มน. เพื่อจัดทำ River Diagram ภายใน 17 ก.ค.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JR



ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่ตูน

ต้องขอโทษครับที่หายหน้าหายตาไปนาน หันกลับไปดูปฏิทินเห็นวันเวลานัดระดมพล คนคุณภาพ ใกล้เข้ามาทุกทีก็เลยกังวลใจครับ ในส่วนของ มวล. เองได้มอบหมายให้ผมประสานงานต่อจากคุณนมิตา (พี่หน่อง) ที่ได้เข้าร่วม BAR ก่อนหน้านี้ การบ้านที่ให้ไว้จะเร่งดำเนินการให้ครับ แล้วจะรีบส่งมาให้ทันตามกำหนดการที่วางไว้ หากมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมรบกวนแจ้งข่าวด้วยน่ะครับ จะได้ไม่ตกข่าว

ขอบคุณมากครับ