AAR หลังสัมภาษณ์ KM

วิกฤตเป็นโอกาสให้ได้ศึกษาหาความรู้และยึดมั่นตามบทความของ อ.วิจารณ์ พานิช ที่ว่า "ความรู้" และ "การจัดการความรู้" มีความหมายหลายอย่าง การจัดการความรู้ที่ทรงพลัง (แห่งความดี ความงาม และปัญญา) จะต้องอยู่บนฐานของความแตกต่างหลากหลายนี้

          ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ KM ของสถาบันเมื่อ 4 พ.ค. 2549 ที่ผ่านมา จำได้ว่าที่เราจำเป็นต้องศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องนี้เพราะต้องตอบตัวชี้วัด กพร. เรื่องการจัดการความรู้ของสถาบัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เป็นต้นมา ในตอนแรกๆ ได้ยินคำนี้ก็ได้แต่งงๆๆๆ พูดเรื่องอะไรกันน๊า....... ถึงทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ แต่ก็คิดปลอบใจตัวเองว่า วิกฤตเป็นโอกาสให้ได้ศึกษาหาความรู้และยึดมั่นตามบทความของ อ.วิจารณ์ พานิช ที่ว่า "ความรู้" และ "การจัดการความรู้" มีความหมายหลายอย่าง การจัดการความรู้ที่ทรงพลัง (แห่งความดี ความงาม และปัญญา) จะต้องอยู่บนฐานของความแตกต่างหลากหลายนี้   สำหรับความรู้สึกที่ได้ถูกสัมภาษณ์

สิ่งที่ได้ตามคาดหวัง   

1. บรรยากาศของการสัมภาษณ์เป็นกันเอง สบายๆ ไม่ตึงเครียด  

2. คาดไว้ว่าจะได้ ลปรร. เกี่ยวกับ KM ในส่วนที่เรารับผิดชอบ

สิ่งที่ได้เกินคาด  

1. ได้รู้ว่าสามารถเชื่อมโยงชุมชน Blog ในส่วนของสถาบัน เพื่อสะดวกในการติดตามความก้าวหน้าได้ง่าย

2. ได้เห็นประโยชน์ของการสื่อสาร, ลปรร. ด้วย Blog ที่ทำนอกเวลางานหรือทำที่บ้านได้ ครอบคลุมกว้างกว่า Intranet เพราะในเวลางานจะไม่ค่อยมีโอกาสผ่อนคลายหรือทำอะไรที่สบายๆ ได้ 

3. จำนวนผู้สนใจเขียน Blog ในสถาบันเพิ่มขึ้นเยอะเลย (ดีใจจัง)

สิ่งที่ได้น้อยเกินคาด

     อยากให้สัมภาษณ์คุณชนกพรรณและคุณพัชราด้วย

สิ่งที่คิดไว้ว่าจะไปทำต่อ

     ชักชวนผู้ที่เกี่ยวข้องให้เปิด Blog เพื่อรวบรวม Tacit Knowledge และยังมีประโยชน์ในการบันทึกเรื่องราว บทเรียนต่างๆ ของเราไว้ซึ่งอาจจะจำเป็นต้องใช้ในภายภาคหน้าได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (6)

อัจฉรา
IP: xxx.144.160.242
เขียนเมื่อ 

มอมต้องตอบ4ข้อค่ะ

1   สิ่งทีคาดหวังให้เกิดขึ้นคืออะไร?

2   สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร?

3   ทำไมจึงมีความแตกต่าง?

4   ได้เรียนรู้อะไรเพื่อว่าวันพรุ่งนี้จะได้ทำให้ดีขึ้น?

  ถ้ายังตอบไม่ครบกรุณาเพิ่มอีกนิดค่ะ

mom
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ขอตอบอีกครั้งนะคะ

1. สิ่งที่คาดหวังให้เกิดขึ้นคืออะไร?

    - ถ้าการมาสัมภาษณ์และบันทึกภาพครั้งนี้เป็นการประมิน KM ในสถาบัน ก็อยากให้สถาบันผ่านการประเมิน ก่อนการสัมภาษณ์รู้สึกกังวลกับคำถามค่ะ  อยากให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจและใช้ KM ประกอบการทำงานเพื่อบันทึก Tacit Knowledge ของแต่ละคนเพื่อเป็น KA รวมทั้งมีการ Sharing กันเพิ่มมากขึ้นด้วย

2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร?

    - บรรยากาศของการสัมภาษณ์เป็นกันเอง สบายๆ ไม่ตึงเครียด แต่ยังไม่รู้ว่าผลของการมาเยี่ยมสถาบันเป็นอย่างไร การใช้ KM ในสถาบันน่าจะมีแนวโน้มที่ดี เพราะมีการบันทึกเรื่องราวและมีการ Sharing กันมากขึ้น ทำให้ทราบถึงเรื่องหนอนในการรักษา, การออกกำลังกายที่ OPD, การทำ KM ของ OR และเรื่องอื่นๆ ด้วย  

3. ทำไมจึงมีความแตกต่าง?

    - คิดว่าไม่แตกต่างจากที่คาดหวังเพราะในครั้งนี้ ผอ. ได้มีการเตรียมพร้อมทุกหน่วยงานเป็นอย่างดีก่อนการสัมภาษณ์

4. ได้เรียนรู้อะไรเพื่อว่าวันพรุ่งนี้จะได้ทำให้ดีขึ้น?

    - ได้เรียนรู้ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีทำให้ความเครียดในการเผชิญปัญหาลดลงและจะผ่านพ้นอุปสรรคได้ รวมทั้งได้รับความรู้เรื่องการเชื่อมโยงชุมชน Blog ในส่วนของสถาบัน เพื่อสะดวกในการติดตามความก้าวหน้าได้ง่าย  และเห็นประโยชน์ของการสื่อสาร, ลปรร. ด้วย Blog ซึ่งจะต้องนำไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมกันต่อไป 

 

IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 
ไม่อยากให้ติดกรอบมากไป จะไม่เป็นธรรมชาติของการลปรร.
ไม่ออกนาม
IP: xxx.157.14.246
เขียนเมื่อ 
AAR ตอบคำถามใดคำถามหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะ  เพราะถ้าต้องตอบทุกคำถาม  ผู้ตอบซึ่งอาจยังคิดอะไรไม่ออก  รู้สึกอึดอัด  อยากให้บรรยากาศ  KM  สบายๆ  ไม่เครียด  เพราะปัจจุบันก็เครียดเรื่องอื่นๆมากพออยู่จ้า........
ชนกพรรณ
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 

ข้อสังเกตจากการติดตามคณะ สคส. เยี่ยมชมกิจกรรมของสถาบันฯ

ทุก ๆ จุดที่ทีมสคส. ไปเยี่ยมชม จะถูกตั้งคำถามคล้าย ๆกัน ใน2 ประเด็นดังนี้ 

 1.  มีการจดบันทึกกิจกรรมที่เป็นองค์ความรู้เพื่อการสืบค้น/เอกสารอ้างอิงหรือไม่?

2.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ในหน่วยงานของตนเองกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกสถาบันฯหรือไม่  เช่น กิจกรรม morning talk by OR และ กิจกรรม afternoon talk by Microbiology นั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมระหว่างกันหรือไม่เพราะพื้นฐานการทำกิจกรรมคล้าย ๆ กัน 

ข้อคิดเห็นของคุณจิราวรรณ และคุณฉันทลักษณ์ที่น่าสนใจ

1.  KM  เป็นเพียงเครื่องมือในการทำงาน เพื่อให้การทำงานดีขึ้น เพราะได้นำ tacit knowledge ของปัจเจกบุคคล ออกมาเป็นความรู้ของหน่วยงาน ที่จะสะสมเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ตามวันและเวลา  ไม่ได้สูญสิ้นไปพร้อมกับบุคคลที่จากไป

2.  KM คือความสมัครใจ ในการนำความรู้ที่ได้จากการตกผลึกประสบการณ์จากการปฏิบัติงานของแต่ละคนหรือทีมงานมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้เข้าถึงความรู้นั้นๆ ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลที่ง่ายต่อการสืบค้นของบุคลากรในหน่วยงาน

3.  KM ไม่มีผิด หรือ ถูก

หมายเหตุ  การสัมภาษณ์ในห้องประชุมไม่ได้ติดตามตลอดค่ะ 

ขอขอบคุณทุกทีมของสถาบันฯที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการเยี่ยมชมกิจกรรม KMในวันที่ 4 พ.ค.49 

ขอขอบคุณผู้อำนวยการและ พญ. นภา ที่มอบโอกาสในการร่วมกิจกรรมกับทีม สคส.  ซึ่งมีศักยภาพในการทำงานสูงกว่าวัยทั้ง 3 ท่าน

 

อัจฉรา
IP: xxx.121.104.142
เขียนเมื่อ 

ขออภัยที่ทำให้เครียด    หมอจำไม่ได้จึงลอกมาจากตำราเพื่อมีเจตนาให้ตัวเองจำได้ค่ะ