ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ KM ของสถาบันเมื่อ 4 พ.ค. 2549 ที่ผ่านมา จำได้ว่าที่เราจำเป็นต้องศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องนี้เพราะต้องตอบตัวชี้วัด กพร. เรื่องการจัดการความรู้ของสถาบัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เป็นต้นมา ในตอนแรกๆ ได้ยินคำนี้ก็ได้แต่งงๆๆๆ พูดเรื่องอะไรกันน๊า....... ถึงทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ แต่ก็คิดปลอบใจตัวเองว่า วิกฤตเป็นโอกาสให้ได้ศึกษาหาความรู้และยึดมั่นตามบทความของ อ.วิจารณ์ พานิช ที่ว่า "ความรู้" และ "การจัดการความรู้" มีความหมายหลายอย่าง การจัดการความรู้ที่ทรงพลัง (แห่งความดี ความงาม และปัญญา) จะต้องอยู่บนฐานของความแตกต่างหลากหลายนี้   สำหรับความรู้สึกที่ได้ถูกสัมภาษณ์

สิ่งที่ได้ตามคาดหวัง   

1. บรรยากาศของการสัมภาษณ์เป็นกันเอง สบายๆ ไม่ตึงเครียด  

2. คาดไว้ว่าจะได้ ลปรร. เกี่ยวกับ KM ในส่วนที่เรารับผิดชอบ

สิ่งที่ได้เกินคาด  

1. ได้รู้ว่าสามารถเชื่อมโยงชุมชน Blog ในส่วนของสถาบัน เพื่อสะดวกในการติดตามความก้าวหน้าได้ง่าย

2. ได้เห็นประโยชน์ของการสื่อสาร, ลปรร. ด้วย Blog ที่ทำนอกเวลางานหรือทำที่บ้านได้ ครอบคลุมกว้างกว่า Intranet เพราะในเวลางานจะไม่ค่อยมีโอกาสผ่อนคลายหรือทำอะไรที่สบายๆ ได้ 

3. จำนวนผู้สนใจเขียน Blog ในสถาบันเพิ่มขึ้นเยอะเลย (ดีใจจัง)

สิ่งที่ได้น้อยเกินคาด

     อยากให้สัมภาษณ์คุณชนกพรรณและคุณพัชราด้วย

สิ่งที่คิดไว้ว่าจะไปทำต่อ

     ชักชวนผู้ที่เกี่ยวข้องให้เปิด Blog เพื่อรวบรวม Tacit Knowledge และยังมีประโยชน์ในการบันทึกเรื่องราว บทเรียนต่างๆ ของเราไว้ซึ่งอาจจะจำเป็นต้องใช้ในภายภาคหน้าได้