ธรรมสมโภช ๙๕ ปี พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี

๙๕ ปี พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ)

ธรรมสมโภช  ๙๕ ปี  พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)  

๑๐-๑๑  พฤษภาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำบลนอกเมืองความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาดูท่านหลวงพ่อปัญญาครับผม
  • ขอบคุณมากครับ