จำนวนคนไร้รากเหง้าในความดูแลของ พม. : ๒,๘๖๒ คน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒

Archanwell

       เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลช สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดประชุมการส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ราษฎร โดยมีผู้แทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตของกรุงเทพฯ ผู้แทนจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นจาก จ.เชียงใหม่ อุบลราชธานี และ ชุมพร ร่วมประชุม

นายกิตติ สมานไทย ผู้อำนวยการ สท.กล่าวว่า กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลเลข ๐ ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ในส่วนที่กระทรวง พม.รับผิดชอบ คือ กลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มบุคคลที่ไร้รากเหง้า ไม่ปรากฏบุพาการีทอดทิ้ง และจากการสำรวจเด็กที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์ที่กระทรวง พม.ดูแลนั้น มีจำนวน ๒,๘๖๒ ราย ซึ่งต้องดูแลให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่จัดทำขึ้นโดย คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

ส่วนกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่มีสัญชาติไทยจะอยู่ในการดูแลของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย

----------------------------------------------------------------

เตรียมดันร่างยุทธศาสตร์จัดการปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ เสนอ ครม.รองรับสถานะ 

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 มิถุนายน 2552 09:36 น.

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000064375

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Archanwell#People-Management

คำสำคัญ (Tags)#คนไร้รากเหง้า

หมายเลขบันทึก: 269904, เขียน: 22 Jun 2009 @ 02:52 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 11:48 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)