การฝึกงานในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549

           ในวันนี้ได้มีการแก้ไขโค้ด php ที่เกี่ยวกับการแก้ไข update ข้อมูลที่ได้ทำการติดต่อไว้ กับฐานข้อมูลในกรณีนี้ คือ ตารางนักเรียน ซึ่งใน file php ดังกล่าวนี้นั้นได้มีการเรียกใช้ฟอร์มและประมวลผลตามเงื่อนไขของตัวแปรที่ได้รับจากการ input ข้อมูลเข้าไป  โดย file นี้นั้นจะแตกต่างไปจากการเขียนโปรแกรมการรับข้อมูลแบบเดิมที่เคยทำ คือ มีการเขียนแยกกันคนละ file ระหว่างไฟล์ที่เป็น php และที่เป็น html  แต่จะเป็นแบบเขียนรวมกันไว้ในไฟล์เดียวกันเลยทั้งในส่วนของการสร้างฟอร์มด้วย html และการควบคุมกลไกโดย php  และมีการทำงานต่างไปตามเงื่อนไขที่มีในตัวโปรแกรม โดยจะมีการเรียกใช้ไฟล์เดิมทำงาน แต่ทำในเงื่อนไขที่ต่างไป ซึ่งเมื่อได้ทำการเรียกใช้ไฟล์ดังกล่าวแล้วนั้นจะมีหลักการทำงานคร่าวๆดังนี้ คือ

1.มีการค้นหาข้อมูลผ่านรหัสที่ป้อนเข้าไป โดยจะทำการค้นหาจากฐานข้อมูลที่ทำการติดต่อตามเงื่อนไข คือ รหัสที่ป้อนเข้าไปนั่นเอง

2.เมื่อกดปุ่ม submit แล้วนั้น ค่าของรหัสดังกล่าวจะถูกส่งมายัง file php เดิม โดยกระบวนการทำงานนั้นจะแตกต่างไปตามเงื่อนไขที่มีในตัวแปร  และมีการแสดงผลของการค้นหาข้อมูล ซึ่งในที่นี้คือ รหัส ชื่อ และนามสกุลตามรหัสที่ทำการค้นหา

3.ในส่วนของการแก้ไขข้อมูลนั้น เนื่องจากส่วนของรหัสจะเป็นแบบ hidden จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ จะมีก็เพียงส่วนของชื่อ และนามสกุลเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเมื่อกดปุ่มที่มีชนิด submit แล้วนั้นก็จะทำการ update ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลตามเงื่อนไขที่มี  ซึ่งในที่นี้ก็คือ รหัสที่ถูกเก็บไว้จากการรป้อนก่อนหน้านี้ ถือเป็นการติดต่อกับฐานข้อมูลอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงาน(วรรณวรางค์)ความเห็น (0)