good practice : : การพัฒนาระบบ การฝากครรภ์ แนวใหม่

                      

 

                 ชื่นชมผลงานการพัฒนาระบบงานของฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวกันบ้างค่ะ

               : การพัฒนาระบบ การฝากครรภ์ แนวใหม่

              เป้าหมาย :            1. เพื่อลดการมาโรงพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ปกติ 

                                              2. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ในหญิงตั้งครรภ์

           

             ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :

 

ปัจจุบันมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และระบบการฝากครรภ์ ตามแนวนโยบาย โรงพยาบาล

สายใยรักแห่งครอบครัว นอกจากจะทำให้การฝากครรภ์มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ยังลดการมาโรงพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีการตั้งครรภ์ปกติ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยครั้ง โดยลดลงเหลือเพียง ประมาณ 4 ครั้ง ตลอดอายุการตั้งครรภ์

                          ที่ผ่านมาในการฝากครรภ์ ในช่วงไตรมาส 1 และ 2    ของการตั้งครรภ์มีการนัดผู้รับบริการในทุกคน คือ

         ทุก 1 เดือน เมื่อเข้าไตรมาสที่ 3 นัดทุก 2 สัปดาห์ และไตรมาศที่ 4 ทุก 1 สัปดาห์ ส่งผลให้ผู้รับบริการเสียเวลามาที่โรงพยาบาลบ่อยครั้ง ทั้งยังจำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อคุณภาพในการบริการ และ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้รับบริการได้ จากการรายงานความเสี่ยง พบปัญหา เรื่อง การประสานงานระหว่างแพทย์และหน่วยบริการที่ทำหน้าที่รับฝากครรภ์ มีปัญหา

       เกิดข้อสงสัยเรื่องคุณภาพมากขึ้น เรื่องการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ทีมการรักษาผู้ป่วย( PCT) ที่ร่วมประชุมตกลง กำหนดขึ้น

                                เมื่อมีการวิเคราะห์ถึงปัญหา และสาเหตุ ร่วมกัน พบว่า เกิดจาก จำนวนผู้รับบริการที่มีมาก ไม่สัมพันธ์กับ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ สำหรับผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

 

                                                   

 

                        การเปลี่ยนแปลง :

 

- ทบทวนแนวทางการฝากครรภ์แนวใหม่ ประกาศ และนำมาใช้

- กำหนดให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีการตั้งครรภ์ปกติใช้แนวทางการฝากครรภ์แนวใหม่ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะผิดปกติ หรือมีความเสี่ยงตามที่กำหนด ใช้แนวทางเดิมในการฝากครรภ์

- ประชุม ชี้แจง แบบฟอร์มใหม่ แนวทางปฏิบัติ แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบ คปสอ. เพื่อปฏิบัติโดยทั่วกันในระดับ อำเภอ

- ดำเนินการตามมาตรฐานการฝากครรภ์แนวใหม่ และประเมินผล สรุปผลความผิดพลาด แก้ไขปรับปรุง

 

                      

·        การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :

    ตารางแสดงจำนวนผู้รับบริการ ก่อน และหลังการใช่การฝากครรภ์แนวใหม่        

เดือน

ต.ค.-51

พ.ย.-51

ธ.ค-51

ม.ค.-52

จำนวนผู้รับบริการ (คน)

74

68

42

45

 

จะเห็นว่า จำนวนผู้รับบริการในการฝากครรภ์ มีปริมาณ ลดลง ซึ่งก่อให้เกิดคำถามว่า เนื่องจากจำนวนหญิงตั้งครรภ์ลดลง หรือ เกิดจากการใช้ระบบการฝากครรภ์แนวใหม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนการคลอด แล้ว พบว่า น่าจะเกิดจาการฝากครรภ์แนวใหม่

                   

                  บทเรียนที่ได้รับ :

- การฝากครรภ์แนวใหม่ทำให้ผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยครั้ง

- จำนวนผู้รับบริการในการฝากครรภ์ลดลง ทำให้เกิดคุณภาพในการดูแลมากยิ่งขึ้น เหมาะสมกับอัตรากำลัง

  ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- การวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป คือ การสรุปผลงานความผิดพลาด และการวางแนวทางในการ

  ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงคุณภาพในการฝากครรภ์ของผู้รับบริการ

                                                                      

        นี่เป็นเพียงบทคัดย่อเท่านั้นค่ะ   ถ้าหากต้องการรายละเอียดต้องติดต่อโดยตรง ที่นี่ :

                การติดต่อกับทีมงาน : โรงพยาบาลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  46190

                                                                โทรศัพท์ 043877101,043877110

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เราชาวท่าคันโทความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

แวะมาชมงานของฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัวคะ

ดีมากๆเลยคะสำหรับบทเรียนที่ได้รับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ ศรัญญา

- ยินดีและดีใจค่ะที่แวะมาเรียนรู้ร่วมกันค่ะ

                               

น้องเพชรน้อย พี่สุรู้ว่าน้องก้ไปงานวันนั้น GTK สัญจร แต่พี่สุจำหน้าน้องไม่ได้ แต่พี่สุคับคล้ายคับคลาว่าเป็นคนนี้ ใช่ไหมจ๊ะ  ที่ถ่ายรูปกับคุณหนานเกียรติ ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะคะ เขามาเยี่ยมอ่านเลยอ่านเรื่องฝากครรภ์ไปเลยคะ ขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยมพี่สุบ่อยๆคะ  พี่สุยังไม่เขียนเรื่องใหม่คะ ยังสนุกกับการเข้าไปม้นท์เยี่ยมคน เพื่อนฝูงทั้งหลายอยู่คะ  คงจะเขียนอะไรซักอย่างอีกแล้วละคะ แต่จะเป็นเรื่องอะไรน้า.....ที่แปลกชวนอ่านไปหละคะ ดึกแล้วนะคะคนดี พี่สุลาไปนอนก่อน ราตรีสวัสดิ์คะ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

- ดีใจค่ะ

- แต่สงสัยจะจำผิดหรือเปล่าค่ะ

- แต่ไม่เป็นไรค่ะ

- ขอแค่เพชรจำหน้าพี่สุได้แค่นั้นก็พอ

ดาราวรรณ
IP: xxx.206.21.48
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคะ เพราะตอนนี้กำลังหาแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้มารับบริการพึงพอใจมากที่สุด

ขอบคุณมากนะคะ

Buaploy
IP: xxx.180.60.32
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณเพชรน้อย..

ขออนุญาตชื่นชมผลงานและเป็นกำลังใจให้อีกคนนะคะ กับความพยายามพัฒนาบริการอนามัยแม่และเด็กของคุณและทีมงาน

ดิฉันกำลังทำวิจัยเรื่องบริการอนามัยแม่และเด็กสำหรับแม่วัยรุ่นที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ  ในเบื้องต้นได้ศึกษาถึงบริการ ANC ที่มีอยู่ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่บริการเฉพาะสำหรับแม่วัยร่น ขอรบกวนดูรายละเอียดของโครงการวิจัยค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

buaploy

 

นวก.สาธารณสุข
IP: xxx.114.109.122
เขียนเมื่อ 

เป็นเจ้าหน้าที่ห้องฝากครรภ์ ตอนนี้เริ่มนำระบบการฝากครรภ์แนวใหม่มาใช้แล้วค่ะ จำนวนการมารับบริการน้อยลงแต่ว่ากระบวนการมีเพิ่มขึ้น เช่น ต้อง PV แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ซึ่งเพิ่มงานส่วนนี้แก่เจ้าหน้าที่ และทำให้ผู้มารับบริการเสียเวลาในวันที่มาฝากท้องวันแรก ไหนจะต้อง PV ไหนจะต้องรอผลการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ คนมาฝากท้องกันเยอะด้วย บางสัปดาห์ผู้ป่วยต้องรอถึง 4 โมง ก็มี 

ที่เล่าให้ฟังก็เพื่ออยากได้คำแนะนำในเรื่องการจัดระบบในการให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ค่ะ เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่