โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักบริหารงานเวชระเบียน(รุ่นแรก)


อบรมเวชระเบียน

โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรนักบริหารงานเวชระเบียน รุ่นที่ 1

: ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

          ซึ่งจัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร ด้วยเหตุผลที่ว่าปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในงานทุกประเภทขององค์กร ทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ หรือเอกชน ไม่ใช่เงิน ไม่ใช่เครื่องจักร เครื่องมือ หรือเทคโนโลยี แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือคน ซึ่งหมายถึงผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด โดยองค์รวม ซึ่งต้องมีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย  หรือเป้าประสงค์ขององค์กรเป็นสำคัญ ประกอบกับสภาวการณ์ ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการงานด้านเวชระเบียน เวชสถิติ การให้รหัสโรค งานวิจัยด้านการแพทย์ และเวชสารสนเทศ ซึ่งเป็นงานที่ต้องการยุทธศาสตร์ในการดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ตามนโยบายของรัฐบาลที่มีการปฏิรูประบบราชการอย่างต่อเนื่องการพัฒนาคนถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่จะเอื้ออำนวยให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นในภาวการณ์ปรับเปลี่ยน  การพัฒนาคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบันงานด้านเวชระเบียน ซึ่งครอบคลุมงานทั้ง ด้านเวชระเบียน เวชสถิติ การให้รหัสโรค งานวิจัยด้านการแพทย์ และเวชสารสนเทศ กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ด้าน เช่น การปรับโครงสร้าง การปรับเปลี่ยนกลไกระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และแนวคิด แนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจำเป็นต้องทราบ เรียนรู้ เข้าใจ และปรับทัศนคติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่เป็นผู้บริหารงานด้านเวชระเบียน ซึ่งจะเป็นกลุ่มแกนนำให้กับหน่วยงาน สาขาวิขาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานเวชระเบียน รุ่นที่ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประจำปี 2552 ขึ้น ท่านใดสนใจเข้ารับการฝึกอบรมก็รีบ ๆ สมัครนะครับ โดยพิมพ์รายละเอียดใบสมัคร และหนังสือราชการที่ใช้ประกอบการขออนุญาตดังนี้ครับ

http://www.sh.mahidol.ac.th/blog/wp-content/uploads/2009/06/e0b8abe0b899e0b8b1e0b887e0b8aae0b8b7e0b8ade0b8ade0b89ae0b8a3e0b8a1e0b899e0b8b1e0b881e0b89ae0b8a3e0b8b4e0b8abe0b8b2e0b8a3e0b887e0b8b23.jpg

http://www.sh.mahidol.ac.th/spaw2/uploads/files/5-7%20august/project%20mrs_1.pdf

หรือ แจ้ง email ไว้ได้เลยครับจะส่งเอกสารไปให้ครับ

หมายเลขบันทึก: 268506เขียนเมื่อ 16 มิถุนายน 2009 13:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:54 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี