เมื่อวานท่ได้เข้าฟังสังเคราะห์งานวิจัย แล้วก็ได้ file มา ลองเปิดดูละกันนะคะ http://gotoknow.org/file/beerthai/writng res.ppt