KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 59. สุ จิ ปุ ลิ ไม่เพียงพอ

• สุ (สุตตะ – ฟัง)   จิ (จิตตะ – หมกมุ่น)   ปุ (ปุจฉา – ถาม)   ลิ (ลิขิต – จดบันทึก)  ไม่เพียงพอ ต่อความสำเร็จ
• ส่วนที่ขาด คือ ลงมือทำ หรือปฏิบัติ
• สุจิปุลิ เป็นคาถาสำหรับการเรียนรู้เชิงทฤษฎี หรือ explicit knowledge
• ปฏิบัติ เป็นคาถาสำหรับการเรียนรู้ tacit knowledge
• คาถาสำหรับ KM คือ  ปฏิบัติ + สุจิปุลิ
• คาถาที่สมบูรณ์ คือ  ปฏิบัติ + สุจิปุลิ + ลปรร.

วิจารณ์ พานิช
๒๕ เมย. ๔๙


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

อ.ภานุวัตร
IP: xxx.24.179.9
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับสำหรับความรู้

จะนำไปใช้สอนลูกศิษย์ครับ

รู้ความตามจริง
IP: xxx.90.71.241
เขียนเมื่อ 

บาลี ที่ว่า สุ จิ ปุ ลิ ไม่ได้มีไว้เพื่อความสำเร็จครับ แต่กล่าวคือเป็นคาถาหัวใจนักปราชญ์

คือผู้รู้นั่นเอง

ผมคิดว่า พระบาลี กล่าวดีแล้ว ในหน้าที่ของตนๆ

บาทแห่งความสำเร็จนั้นคือ อิทธิบาท ๔ ครับมี

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

พร้อมมูลด้วยความสำคัญและเหตุดีแล้ว :) ครับ

ไข่ต้ม ยางมะตูม
IP: xxx.123.22.155
เขียนเมื่อ 

จิ คือ จินตะ ครับ แปลว่า คิด (จินตนาการ)

เป็นหัวใจของผู้รู้ ผู้ศึกษา ครับ

ในทางการวิจัย

สุ จิ ปุ ลิ

นับได้ว่าครบถ้วนกระบวนการหาความรู้

สุ - ฟัง ==> หรือ อ่าน ค้นคว้า

จิ - คิด ==> มีสิ่งที่น่าสงสัยหรือไม่

ปุ - ถาม ==> ตั้งคำถาม สมมุติฐาน ค้นคว้าหาคำตอบ อาจถือได้ว่าเป็นขั้นปฏิบัติก็ได้

ลิ - เขียน ==> เขียนรายงานในสิ่งที่ได้ค้นคว้านั้น

พระพุทธองค์ ทรงบอกไว้ถึง 10 อย่าเชื่อ ตาม กาลามสูตร ด้วย (อย่าจำสับกับกามสูตร นะเออ) ซึ่งทำให้เราต้องรู้จักค้นคว้า พินิจพิเคราะห์เพื่อพิสูจน์