เล่าความหลัง

ขอฝากคำกลอน

ปีใหม่ผ่านมา วันสงกรานต์ผ่านไปมีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าและบ้านเกิดได้อ่านหนังสือจากคนเฒ่าคนแก่ที่เคารพ

และขอฝากคำกลอนไว้ดังนี้

โลกนี้มีลักษณะคล้าย หนังสือ

อยู่กับบ้านเปรียบถือ นิ่งไว้

เริ่มท่องเที่ยวนั้นคือ เริ่มอ่าน

เที่ยวหนึ่งหนึ่งหน้าให้ เร่งรู้ต่างกัน (มล.ปิ่น มาลากุล)

จงทำตัวให้ใหม่อยู่เสมอ

อย่าสำคัญผิดว่าตัวเองรู้ดีแล้ว ให้นึกว่าเราเป็นคนใหม่อยู่เสมอ ใหม่ต่อพระธรรมวินัย ใหม่อยู่เสมอต่อคำสอนของครูบาอาจารย์ (หลวงพ่อโสภส โอภาโส วัดบึงลัฏฐิวัน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จำเริญ ทองจันทึก



ความเห็น (0)