ความเห็น 1374733

KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 59. สุ จิ ปุ ลิ ไม่เพียงพอ

ไข่ต้ม ยางมะตูม
IP: xxx.123.22.155
เขียนเมื่อ 

จิ คือ จินตะ ครับ แปลว่า คิด (จินตนาการ)

เป็นหัวใจของผู้รู้ ผู้ศึกษา ครับ

ในทางการวิจัย

สุ จิ ปุ ลิ

นับได้ว่าครบถ้วนกระบวนการหาความรู้

สุ - ฟัง ==> หรือ อ่าน ค้นคว้า

จิ - คิด ==> มีสิ่งที่น่าสงสัยหรือไม่

ปุ - ถาม ==> ตั้งคำถาม สมมุติฐาน ค้นคว้าหาคำตอบ อาจถือได้ว่าเป็นขั้นปฏิบัติก็ได้

ลิ - เขียน ==> เขียนรายงานในสิ่งที่ได้ค้นคว้านั้น

พระพุทธองค์ ทรงบอกไว้ถึง 10 อย่าเชื่อ ตาม กาลามสูตร ด้วย (อย่าจำสับกับกามสูตร นะเออ) ซึ่งทำให้เราต้องรู้จักค้นคว้า พินิจพิเคราะห์เพื่อพิสูจน์