เกือบ 2 เดือน ที่ได้ใช้ชีวิตเป็นนิสิตมหาบัณฑิต มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่ได้มายากมันมีความหมายกับเราไม่ใช่น้อย  การเรียนรู้ในปัจจุบันต้องมีแนวคิดที่กว้างไกล ไม่อยู่นิ่ง และไม่คิดว่าตนเองรู้หมดแล้วทุกเรื่อง  ไม่ทำตนเปรียบเสมือนน้ำล้นแก้ว และอีกไม่กี่วันต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคคลที่ให้ความรู้แก่ลูกศิษย์  สิ่งที่จะจดจำ คือ กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้  นำเทคนิคต่างๆที่ได้จากการมาศึกษาระดับมหาบัณฑิตไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้ดีที่สุด....