ข้าพเจ้าเป็นคนรักสุนัขมากๆ ในชีวิตเคยเลี้ยงสุนัขอยู่หลายตัว หลายพันธุ์ แต่เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้ถนน  สุนัขที่เลี้ยงจึงอายุไม่ยืนเท่าที่ควร  ปัจจุบัน เลี้ยงอยู่ 2  พันธุ์ คือ  พุดเดิ้ล  และ ปั๊ก 

 เจ้าพุดเดิ้ลมีชื่อว่า  BIO  ส่วนเจ้าปั๊ค มีชื่อว่า ฮองเฮา  ซึ่งเลี้ยงมาเกือบ 2 ปีแล้ว และข้าพเจ้าได้นำไปทุกที่ แม้กระทั่งมาเรียนระดับมหาบัณฑิตยังต้องนำมาด้วย... 

เทคนิคการเลี้ยงคือ...

1. ให้กินอาหารเม็ด + อาหารกระป๋อง วันละ 2 มื้อ (เช้า , เย็น)

2. ฉีดยาตามเวลาที่สัตว์แพทย์กำหนด

3. อาบน้ำอาทิตย์ละ 2  ครั้ง

4. พาวิ่งเล่นบ้างตามโอกาส

5.  ให้ความรัก ฝึก และพูดคุยด้วย

   แต่...ข้าพเจ้ามีเวลากับมันไม่มากเท่าไรนักจึงไม่สามารถฝึกให้เจ้า 2 ตัวนี้ให้ฉลาดมากนัก

แต่มันก็ทำให้มีความรู้สึกว่า "เราไม่ได้อยู่คนเดียว  เรายังมีความสำคัญต่อมันทั้ง 2 ตัว เสมอ..."